Modificări privind condițiile în care se poate presta activitatea de resurse umane

19 aprilie 2019 Noutati legislative

La Senat (prima cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, care stabilește condițiile în care se poate presta activitatea de resurse umane.

În expunerea de motive se arată că nu este reglementată activitatea de resurse umane și, prin urmare, orice persoană, chiar și fără pregătire în domeniu, poate completa în Revisal și, mai mult decât atât, orice firmă, indiferent dacă este sau nu autorizată, indiferent dacă deține sau nu angajați competenți, poate să presteze servicii de resurse umane. În practică această activitate există la nivelul fiecărui angajator, organizată intern sau extenalizată către prestatori de servicii, dar fără a avea un cadru legislativ adecvat și fără a putea atrage răspunderea persoanelor care comit erori cu consecințe deosebit de grave ce afectează dreptul la pensii și alte asigurări sociale ale salariaților.

Concret, potrivit propunerii, ”fiecare angajator are obligația de a organiza activitatea de resurse umane și salarizare. În vederea realizării activităților de resurse umane și salarizare, angajatorul desemnează, dintre proprii angajați, una sau mai multe persoane. Salariatii desemnați trebuie să aibă, în principal, atribuții privind administrarea de personal și salarizare stabilite prin fișa postului. Dacă la nivelul angajatorului nu există personal care să dețină competențe certificate în resurse umane și salarizare, acesta contractează servicii externe specializate. Serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare se pot presta individual sau în societăți, care au ca obiect de activitate managementul forței de muncă, conform clasificării CAEN și sunt coordonate de către un expert în legislația muncii.”

De asemenea, propunerea prevede ca „la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un avocat, de către un expert în legislația muncii sau de către o altă persoană, conform propriei opțiuni.”

Totodată, potrivit inițiativei legislative, se introduce procedura de conciliere în cazul unui conflict individual de muncă.

Citeste mai mult  Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, mijloace de transport, fără certificat de atestare fiscală vor fi lovite de nulitate relativă

Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

Cuvinte cheie: > >