Modificări vizând prevenirea şi combaterea violenţei domestice, adoptate de Parlament

22 iunie 2018 Noutati legislative

Luni, 18 iunie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ce reglementează ordinul de protecție provizoriu (OPP), un instrument în materie administrativă, care îi va permite polițistului să intervină rapid în situațiile de pericol iminent pentru sănătate și securitatea victimei violenței domestice și să înlăture de îndată agresorul din domiciliu.

Potrivit documentului în discuție, ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie puse în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.

Poliţiştii constată existenţa riscului iminent pe baza evaluării situaţiei de fapt care rezultă din:

  • probele obţinute ca urmare a verificării sesizărilor privind violenţa domestică, atunci când actele de violenţă domestică nu fac obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni;
  • probele strânse potrivit prevederilor Codului de procedură penală, atunci când actele de violenţă domestică fac obiectul cercetării sub aspectul săvârşirii unor fapte care intră sub incidenţa prevederilor art. 199 Codul penal.
Citeste mai mult  Legea prevenirii, publicată în Monitorul Oficial

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa comună;
c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

Obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii devin obligatorii imediat
după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.

Perioada de 5 zile prevăzută se calculează pe ore, adică are o durată de 120 de ore şi începe să curgă de la momentul la care s-a emis ordinul de protecţie provizoriu. Ordinul de protecţie provizoriu se înaintează de către unitatea de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis, pentru confirmare, parchetului de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis, în termen de 24 de ore de la data emiterii.

Citeste mai mult  Ministrul muncii: Salariul minim brut va crește la 1.900 lei de la 1 ianuarie 2018

Ordinul de protecţie provizoriu poate fi contestat la instanţa de judecată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Contestaţia se soluţionează în regim de urgenţă, dar nu mai târziu de data la care expiră termenul pentru care a fost emis ordinul de protecţie provizoriu, în camera de consiliu, cu citarea organului constatator.
Hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.

De asemenea, se reglementează intervenţia de urgenţă ce se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin intermediul unei echipe mobile formată din reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistenţă Socială (SPAS)

Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de realizarea demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, orientarea către DGASPC sau, după caz la SPAS, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori.

Citeste mai mult  Noile condiții privind călătoria în străinătate a minorilor

Semnalarea situaţiilor urgente de violenţă domestică pentru care este necesar sprijinul din partea serviciilor sociale se realizează prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice abilitate să intervină în cazurile de violenţă domestică, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă.

Forma trimisă pentru promulgare poate fi consultată AICI.

Cuvinte cheie: > >