Modificările aduse CP în materia liberării condiționate, neconstituționale

30 septembrie 2020 Noutati legislative

În ziua de 30 septembrie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată de Înalta Curțe de Casație și Justiție și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, este neconstituțională, fiind adoptată cu încălcarea principiului bicameralismului.

Amintim că, potrivit legii contestate, nu ar fi beneficiat de liberare condiționată condamnatul aflat în executarea unei pedepse pentru săvârșirea uneia sau a mai multora dintre faptele prevăzute la art. 188, 189, 214 – 216, 218 – 221, 234 sau 236 din Codul Penal.

Înalta Curte a sesizat CCR cu privire la această lege apreciind, sub aspect extrinsec, încălcarea prevederilor art. 61 alin. (2) şi a art. 75 din Constituție, referitoare la principiul bicameralismului, forma adoptată de Camera Deputaţilor conţinând o modificare de esenţă în materia liberării condiţionate, prin care se excludea vocaţia la liberare condiţionată a persoanelor condamnate pentru săvârşirea anumitor infracţiuni, deşi această modificare nu a format obiectul dezbaterii şi adoptării în Senat (prima Cameră sesizată).

Cuvinte cheie: >