Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 CPC, anterior modificării aduse prin Legea nr. 310/2018, la ÎCCJ

7 iulie 2019 Drept Civil

Tribunalul Bihor a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Modul de interpretare a dispoziţiilor art. 182 şi art. 183 din Codul de procedură civilă anterior modificării aduse prin Legea nr.310/2018, în sensul de a se stabili :

– dacă acţiunea/cererea depusă la un prestator privat cu care serviciul de curierat are încheiat contract de prestări servicii pentru colectarea şi depozitarea expediţiilor, poate fi asimilată depunerii la însăşi serviciul de curierat.

– dacă acţiunea/cererea depusă la un prestator privat cu care serviciul de curierat are încheiat contract de prestări servicii pentru colectarea şi depozitarea expediţiilor, în ultima zi a termenului ce se socoteşte pe zile, după ora la care activitatea serviciului de curierat încetează, dar în timpul programului de lucru al prestatorului privat, este socotită a fi făcută în termen.

Prima problemă ce se impune a fi lămurită este dacă acțiunea/cererea depusă la un prestator privat cu care serviciul de curierat are încheiat contract de prestări servicii pentru colectarea și depozitarea expedițiilor poate fi asimilată depunerii la însuși serviciul de curierat. Această interpretare este necesară raportat la existența unui contract încheiat între firma de curierat SC Fan Courier Express SRL și OMV Marketing SRL, contract în baza căruia la nivel național se oferă clienților facilitatea de a depune transmiterile în locațiile OMV plicurile preluându-se ulterior de către curier.

Citeste mai mult  Dezlegare chestiune de drept. Admisibilitatea clauzei penale în contractul individual de muncă

În măsura în care se poate accepta această asimilare, chestiunea ce trebuie tranșată se referă în esență la orarul de funcționare diferit al al firmei de curierat față de orarul prestatorului/depozitarului.

În cauză, Tribunalul constată că părțile litigiului invocă în favoarea lor decizia nr. 34/2017 a ÎCCJ- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizie prin care s-a statuat în sensul că actul de procedură transmis prin fax sau poștă electronică în ultima zi a termenului care se socotește pe zile, după ora la care activitatea încetează la instanță, nu este socotit a fi depus în termen. În considerentele acestei decizii, la paragraful 93 se arată următoarele: în mod evident, deși termenele se socotesc pe zile întregi, termenul se va împlini conform art. 182 alin. 2 din Codul de procedură civilă la ora închiderii oficiului poștal a serviciului de curierat rapid ori a serviciului specializat de comunicare.

Însă ulterior la paragrafele 103-104 se reține: cu toate acestea, legea permite ca în cazul în care un act de procedură nu a fost depus  la instanță departe personal sau prin reprezentant sau nu a fost transmis instanței prin poștă, curier, fax sau scanat și transmis prin poșta electronică ori prin înscris în formă electronică până la ora la care activitatea instanței încetează în mod legal, astfel că nu a fost înregistrat și nu a primit dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare în conformitate cu prevederile art. 199 din Codul de procedură civilă, să fie socotit depus înăuntrul termenului prevăzut de lege, dacă a fost depus prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare cu condiția de a fi depus până la ora 24:00 a ultimei zile a termenului prevăzut de lege. Cu alte cuvinte, fiind o derogare de la regula înscrisă în art. 182 alin. 2 din Codul de procedură civilă, numai actul de procedură depus prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare, cu condiția de a fi depus până la ora 24:00 a ultimei zile a termenului prevăzut de lege, este prezumat de lege ca socotit a fi făcut în termen, nu și cazul comunicării prin fax sau email care, nefiind în mod expres menționat în cuprinsul art. 183, nu poate fi extins pe cale de interpretare.

Citeste mai mult  Cheltuieli de judecată. Recunoaşterea pretenţiilor reclamantului

În aceste condiții, este important a se determina dacă actul este socotit în termen doar dacă este depus până la ora închiderii activității serviciului de curierat sau până la ora 24:00 a ultimei zile, în condițiile în care intermediarul serviciului de curierat are program non-stop.

Opinia Tribunalului este în sensul că actul este socotit în termen doar dacă este depus până la ora închiderii activității serviciului de curierat.

Termenul de soluționare a sesizării este 11.11.2019.

Cuvinte cheie: > >