Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de a formula acțiunea pauliană

8 martie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”În privinţa acţiunii pauliene, dispoziţiile art. 1564 C.civ. reglementează un termen special de 1 an pentru prescrierea dreptului creditorului de a introduce acţiunea.

Termenul se calculează în funcţie de două momente alternative: data la care creditorul a cunoscut şi data la care creditorul trebuia să cunoască prejudiciul ce rezultă din actul atacat. Primul moment este subiectiv, iar cel de-al doilea moment este obiectiv.

În speţă, termenul special de prescripţie de 1 an a început să curgă, în opinia instanţei, de la momentul înscrierii în cartea funciară a imobilului a actului de partaj voluntar autentificat sub nr. 2102/10.12.2013 de către Biroul Notarial Public N., moment la care s-a asigurat opozabilitatea faţă de terţi a acestuia. De la momentul înscrierii în cartea funciară a actului considerat prejudiciabil, creditoarea reclamantă trebuia să cunoască prejudiciul.

A accepta opinia reclamantei ar însemna a permite acesteia să-şi aleagă, în funcţie de momentul formulării cererii de comunicare către OCPI, a începutului termenului de prescripţie, ceea ce nu poate fi primit.” (Judecătoria Sectorului 1 București, Sentința civilă nr. 18073/24 octombrie 2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >