Group 1

Monitorul european al educației și formării: România

12 noiembrie 2016 UE

Ediția din acest an a Monitorului educației și formării, publicat anual de Comisia Europeană, evidențiază anumite progrese făcute de România in 2015. Totodată, raportul atrage atenția asupra ratei mari de părăsire timpurie a sistemelor de educație și formare și a ponderii scăzute de absolvenți de studii superioare din România, dar și a nivelului scăzut al cheltuielilor publice destinate educației, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România.

În România, rata de părăsirea timpurie a școlii a continuat să crească în 2015 până la 19,1% (17,8% în 2012), în timp ce media europeană a scăzut până la 11.0%. Astfel, România înregistrează a treia cea mai ridicată valoare din UE în acest clasament. Totodată, elevii din mediul rural, din familiile sărace și romii sunt cei mai expuși riscului de abandon școlar și de sărăcie educațională.

Procentul preșcolarilor români care se bucură de educație și îngrijire până la începerea învățământului obligatoriu a rămas constant în ultimii 4 ani (86,4%), sub media europeană de 94,3%. Cu toate acestea, este de așteptat ca participarea la învățământul preșcolar să crească în următorii ani, grație introducerii tichetului social pentru copiii din familiile sărace.

Citeste mai mult  Comisia Europeană. Propuneri legislative de combatere a evaziunii fiscale

De asemenea, ediția din acest an a Monitorului european al educației și formării menționează că ponderea absolvenților de studii superioare din România a crescut în anul precedent până la 25,6% , astfel încât aceasta este în prezent foarte aproape de obiectivul național, dar este în continuare una dintre cele mai scăzute din UE, unde se înregistrează o medie de 38,7%.

Asigurarea relevanței învățământului superior pentru piața muncii rămâne o provocare, însă raportul remarcă efortul României de modernizare a programei școlare în direcția învățării bazate pe competențe. Cu toate acestea, calificările și programele de studii pentru educația și formarea profesională nu sunt adaptate suficient la nevoile pieței forței de muncă, iar participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții este cea mai scăzută din UE: doar 1,3% din populația României cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani, față de media europeană de 10,7%.

Cuvinte cheie: >