Motive obiective privind suspendarea executării silite

19 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art.718 alin.1 C.p.c.[devenit art. 719, s.n.] până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţi interesate şi numai pentru motive temeinice instanţa competentă poate suspenda executarea, şi potrivit alin.2 din acelaşi text de lege, pentru a se dispune suspendarea executării silite cel care solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune calculată conform prevederilor aceluiaşi text de lege.

Instanţa de apel a reţinut în primul rând cuantumul ridicat al sumelor ce se cer a fi executate silit, calitatea contestatoarei de societate comercială, activitatea acesteia putând fi grav afectată existând riscul intrării în faliment, apoi ca o consecinţă prejudicierea altor societăţii cu care contestatoarea se află în relaţii contractuale, există motive temeinice care conduc la concluzia că, activitatea contestatoarei ar putea fi grav afectată, iar în susţinerea acestor aspecte sunt avute în vedere contractele încheiate şi aflate în derulare, în final fiind admis apelul. (Tribunalul Galați, Secţia II civilă, Decizia civilă nr.213 din 01 oct. 2015 , portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >