Motivul de revizuire extrapetita

2 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Lipsa unei formulări identice a dispozitivului hotărârii a cărei revizuire se solicită faţă de petitul cererii de chemare în judecată nu este sinonim cu motivul de revizuire extrapetita [art. 509 alin. 1 pct. 1 NCPC]. (Tribunalul Galați, Decizia nr. 315/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >