Natura juridică a operaţiunii de sale and leaseback

Din economia dispoziţiilor art. 22 din O.G. nr. 51/1997 rezultă că dispoziţiile ordonanţei se aplică şi în situaţia în care o persoană fizică sau juridică vinde un bun unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu dreptul sau obligaţia de răscumpărare la sfârşitul contractului de leasing, fiind, de asemenea, permisă răscumpărarea bunului obiect al unui contract de leasing de către furnizor de la locator/finanţator.

Operaţiunea de sale and leaseback reglementată de art. 22 din O.G. nr. 51/1997 nu poate fi asimilată cu contractul de credit, chiar dacă prezintă particularităţi faţă de forma clasică a contractului de leasing, fiind instituite norme speciale cu privire la regimul juridic al contractelor de leasing, astfel încât nu se poate invoca nulitatea clauzelor contractuale din perspectiva asimilării contractului de leasing cu contractul de împrumut bancar, normele care guvernează acest din urmă contract nefiindu-i aplicabile. (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 2786 din 30 septembrie 2014, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: >