Natura juridică a termenului de 15 zile pentru contestarea sancţiunilor contravenţionale

Termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 alin. 1 din OG nr. 2/2001 pentru contestarea unui act de sancţionare contravenţional, fiind unul de decădere, nu este susceptibil de întreruperi sau suspendări.

”Procesul verbal de contravenţie a fost întocmit la data de 17.07.2014 şi comunicat petentului prin afişare la domiciliul acestuia la data de 01.09.2014 , nefiind posibilă comunicarea prin poştă, cu aviz de primire, întrucât acesta, deşi avizat, nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru ridicarea corespondenţei.

Prima instanţă de fond a dat o corectă interpretare probelor administrate în cauză, stabilind că prin formularea plângerii contravenţionale din data de 13.08.2014 (plângere anulată în mod definitiv prin Încheierea de respingere a cererii de reexaminare din data de 17.09.2014), înainte de a-i fi comunicată petentului copia procesului-verbal  nu a operat o întrerupere a termenului de 15 zile prevăzut de lege pentru contestarea unui act de sancţionare contravenţional, acest termen fiind unul de decădere nesusceptibil de întreruperi sau suspendări, cu atât mai mult cu cât posibilitatea întreruperii unui termen nu există decât dacă acesta a început să curgă. De asemenea, această situaţie nu poate fi calificată nici ca o împiedicare mai presus de voinţa părţii de natură a justifica repunerea în termenul de 15 zile pentru formularea plângerii contravenţionale în conformitate cu disp. art. 186 C.pr.civ.

Citeste mai mult  Exercitarea exclusivă a autorității părintești de către unul dintre părinții divorțați

Conform art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării acestuia.

Cu privire la modalitatea de calcul a termenului, instanţa a reţinut că acesta este un termen procedural, ce se calculează pe zile libere, motiv pentru care va face aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 pct. 2 şi art. 182 C.proc.civ.
Procesul-verbal fiind comunicat petentului la data de 01.09.2014, termenul de 15 zile a început să curgă din ziua următoare – 02.09.2014, fiind considerat împlinit la data de 17.09.2014 , orele 24,00, – ultima zi în care petentul avea posibilitatea de a introduce plângerea contravenţională în termen. Or, instanţa constată că plângerea a fost introdusă la data de 19.09.2014, deci ulterior împlinirii termenului de 15 zile prevăzut de dispoziţiile legale.
Pentru aceste considerente, în temeiul art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, prima instanţă a admis în mod corect excepţia tardivităţii introducerii plângerii contravenţionale, invocată din oficiu şi a respins plângerea contravenţională ca tardiv introdusă.” (Tribunalul Caraș Severin, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Decizia nr. 321A/22.04.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >