Natura juridică a termenului de depunere a raportului asupra cauzelor care au dus la apariţia stării de insolvenţă

12 februarie 2015 Business Jurisprudenta

Este adevărat că în conformitate cu art. 59 din Legea nr. 85/2006 administratorul/lichidatorul judiciar va întocmi şi va supune judecătorului sindic raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor care le-ar fi imputabilă, în termenul stabilit de judecătorul sindic, dar nu mai mult de 60 de zile de la desemnarea sa.
Acest termen, însă nu este un termen de decădere, aşa încât în mod nelegal judecătorul sindic a legat începutul curgerii prescripţiei de acest termen. 
A admite această teză, sub motiv că odată cu epuizarea sa este presupus că administratorul/lichidatorul judiciar a luat la cunoştinţă despre persoanele responsabile de ajungerea societăţii debitoare în stare de insolvenţă, ar însemna în fapt, înlăturarea posibilităţii pentru administrator/lichidator de a constata efectiv aceste aspecte în termenul dispus de judecătorul sindic, în ipoteza în care acesta ar fi depăşit. 
Aceasta deoarece, s-ar lipsi de eficienţă prevederile art .139 din lege potrivit cu care constatarea privitoare la persoana care a cauzat apariţia stării de insolvenţă poate avea loc în termen de 2 ani de la deschiderea procedurii insolvenţei. (Curtea de Apel Alba Iulia, Secția a II-a civilă, Decizia nr. 291/10 iunie 2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >