Group 1

Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor. Proces-verbal de contravenție anulat

”Potrivit art. 100 alin.3 lit. b din OUG 195/2002 reprezintă contravenţie neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului.

Tribunalul constata ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de articolul 6 din Conventia europeana a drepturilor omului (care face parte din dreptul intern in baza articolului 11 din Constitutia Romaniei si are prioritate in temeiul articolului 20 alin. 2 din legea fundamentala).

Aceasta deoarece, desi in dreptul nostru intern contraventiile au fost scoase de sub incidenta dreptului penal si procesual penal, in lumina jurisprudentei CEDO (cauzele Engel c. Olandei, Lutz c. Germaniei, Lauko c. Slovaciei si Kadubec c. Slovaciei), acest gen de contraventie (referitoare la circulatia pe drumurile publice) intra in sfera „acuzatiilor in materie penala” la care se refera primul paragraf al articolului 6 CEDO.

In consecinta, petentului ii sunt recunoscute si garantiile specifice in materie penala din art. 6 Conventie printre care prezumtia de nevinovatie. Beneficiind de prezumtia de nevinovatie, petentul nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, sarcina administrarii probelor revenind agentului constatator, orice indoiala profitand persoanei acuzate de savarsirea contraventiei (in dubio pro reo).

Citeste mai mult  Inculpat arestat în lipsă. Asistenţa juridică nu este obligatorie

Prin urmare, procesul-verbal de constatare si sanctionare al contraventiei trebuie sa aiba la baza intocmirii sale mijloace de proba temeinice in ceea ce priveste vinovatia petentului in savarsirea faptei, mentiunile agentului constatator inserate in actul sanctionator neputand singure servi drept temei pentru aplicarea sanctiunii contraventionale in absenta altor mijloace de proba.

Tribunalul reţine că intimata nu a depus la dosarul cauzei înregistrări planşe fotografice sau orice alte înscrisuri ce au stat la baza întocmirii procesului verbal, fapta contraventională fiind constatată de agentul constatator prin propriile sale simturi.

Instanta retine ca persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil (art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001) in cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional.

Citeste mai mult  Hotărârea de aplicare a sancţiunii de excludere din partid nu reprezintă un act adminstrativ

Astfel, intr-un stat de drept, in care predomina preeminenta dreptului, cetateanul este aparat de catre stat, in fata statului si a institutiilor sale, dar obligatia cetateanului este de a respecta legea.

Tribunalul reţine că intimatul (petentul-s.n. LL) a contestat situaţia de fapt reţinută în procesul verbal de contraventie, martorul propus şi audiat de către instanţa de fond declarând că pe trecerea de pietoni nu se afla angajată nicio persoană.

Fata de aceste aspecte, tribunalul apreciaza ca si in materie contraventionala (similar procedurii in materie penala) se poate proceda la incadrarea juridica a faptei savarsite de contravenient potrivit situatiei de fapt retinuta de instanta in urma probelor administrate si aplicarea sanctiunii corespunzatoare, chiar daca aceasta nu corespunde cu cea retinuta de agentul constatator in procesul verbal de contraventie. Asadar, avand in vedere că procesul verbal de contraventie nu este întemeiat pe nici un mijloc de probă ce ar putea fi supus analizei coroborat si cu principiul „in dubio pro reo”, tribunalul urmeaza a respinge apelul ca nefondat. (Tribunalul Ilfov, Decizia civilă nr. 792/A/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >