Neaducerea la cunoștința cumpărătorului a faptului că bunul vândut face obiectul unei garanții. Consecințe juridice

10 februarie 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”Potrivit art. 244 al. 1 Cod penal, infracțiunea de înșelăciune constă în inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă.

Instanța constată că în cauza de față, deși inculpatul HS a transmis cumpărătorilor, prin intermediarul MAC, că nu sunt probleme cu mașina și a nu a precizat faptul că autoutilitara este afectată de o garanție mobiliară, nu a pricinuit nicio pagubă certă și actuală, respectiv un prejudiciu material persoanelor vătămate HG și GV-M în contextul vânzării-cumpărării autoutilitarei.

Așa cum rezultă din probele administrate în cauză, cumpărătorii HG și GV-M au predat inculpatului, prin intermediarul MAC,, prețul pentru autoutilitară, dar în același timp au intrat încă de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în posesia autoutilitarei, a cheilor și a actelor originale ale acesteia, au procedat la înmatricularea mașinii pe numele lui HG la data de 21.01.2014, folosind-o neîntrerupt până în prezent.

Citeste mai mult  Admisibilitatea ordonanței președințiale în materia executării silite

***Înşelăciune. Elementele prejudiciului. Răspundere delictuală vs răspundere contractuală***

Astfel, acțiunea inculpatului, de inducere în eroare a persoanelor vătămate, nu s-a materializat în speță prin producerea unei pagube materiale prin urmare, sub aspectul laturii obiective a infracțiunii de înșelăciune, lipsește urmarea imediată-producerea unei pagube materiale persoanei înșelate.

Faptul că inculpatul, în calitate de vânzător, nu și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute de legea civilă (art. 1672 Cod civil), în particular, obligația de garanție contra evicțiunii și viciilor bunului, prin aceea că nu a precizat cumpărătorilor faptul că autoutilitara este afectată de o garanție mobiliară, nu intră sub incidența legii penale.

Având în vedere considerentele de mai sus, instanța, în baza art. 396 al. 5 Cod procedură penală rap. la art. 16 lit. b) teza I Cod procedură penală îl va achita pe inculpatul HS sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 al. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.” (Judecătoria Oradea, Sentința penală nr. 1135/1 octombrie 2015, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >