Necesitatea indicării persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură în situația alegerii de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură

25 iunie 2020 Drept Civil

Curtea de Apel București a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: În interpretarea dispoziţiilor art. 158 alin. 1 Cod procedură civilă, în caz de alegere de domiciliu la sediul unui cabinet individual de avocatură, este necesară indicarea persoanei însărcinate cu primirea actelor de procedură?

În opinia Curții de Apel, textul de lege (art. 158 alin. 1 C.proc.civ.) face referire la posibilitatea părților să-și aleagă un domiciliu procesual, diferit de cel la care aceste persoane locuiesc.

Desemnarea unui astfel de domiciliu procesual ales, trebuie însoțită de menționarea persoanei responsabile cu primirea corespondenței.

Însă, având în vedere faptul că textul de lege nu distinge, persoana responsabilă cu primirea corespondenței ar putea fi atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică. Pentru aceasta din urmă, corespondența urmând a fi primită în condițiile art. 162 alin. 1 C.proc.civ. Prin urmare, Curtea consideră că partea și-a îndeplinit obligația de a indica persoana responsabilă cu primirea corespondenței în situația în care a fost indicat, pe lângă adresa respectivă, și cabinetul de avocatură, nemaifiind necesară indicarea unei persoane fizice ce ar putea să primească efectiv corespondența.

Citeste mai mult  Conținutul obligației de întreținere. Factorul psihologic

În interpretarea textului de lege, Curtea consideră că trebuie avut în vedere și faptul că rareori actul de procedură este primit chiar de către persoana însărcinată cu primirea corespondenței, finalitatea acestei dispoziții legale fiind de a se semnala că la acea adresă nu locuiește partea, ci o altă persoană fizică/juridică ce poate primi corespondența pentru parte.

De asemenea, o interpretare a acestui articol în litera legii, rigidă, în sensul că deși s-a ales domiciliul procesual la sediul unui cabinet de avocatură ar fi necesară indicarea și a unei persoane fizice însărcinată cu primirea corespondenței, ar duce la inaplicabilitatea disp. art. 162 alin. 1 C.proc.civ., care prevăd posibilitatea înmânării legale a unui act de procedură către o altă persoană, angajat al persoanei juridice care este însărcinat cu primirea corespondenței în cadrul acelei societăți.

Cuvinte cheie: > > >