Necesitatea modificării NCPC și NCPP cu privire la motivarea hotărârilor judecătoresti în situații excepționale

23 noiembrie 2017 Fără categorie

Comisia nr. 2 Resure umane și organizare din cadrul CSM a decis, în ședința din 21 noiembrie, reiterarea sesizării adresate ministrului justiției cu privire la necesitatea modificării NCPC și NCPP în sensul stabilirii motivării hotărârilor judecătoresti de către un alt judecător al instanței, în situațiile excepționale în care judecătorul sau judecătorii care au participat la soluționarea cauzei se află în imposibilitate de a le redacta.

De asemenea, Comisia a apreciat că, de lege lata, responsabilitatea identificării unor soluții concrete revine președintelui secției, iar acolo unde activitatea nu este organizată în secții, președintelui instanței, în acord cu prevederile art. 24 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești preum și în baza atribuțiilor prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) și art. 13 alin. (1) din același regulament, așa încât să asigure măsuri pentru redactarea hotărârilor judecătorești în situațiile excepționale în care judecătorul sau, după caz, toți judecătorii care au participat la judecarea cauzei se află în imposibilitate obiectivă de a le redacta, cum ar fi decesul, excluderea din magistratură.

Citeste mai mult  Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 7 aprilie 2015

Comisia a decis transmiterea unei adrese în acest sens către toate curțile de apel.

Cuvinte cheie: >