Necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată?

21 mai 2018 Drept Civil

Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii în vederea interpretării dispozițiilor art. 129 alin. (2) pct. 2, art. 129 alin. (3), art. 130 alin. (2) și (3), art. 131, art. 136 alin. (1), art.200 alin. (2) Cod de procedură civilă, în sensul de a stabili dacă necompetența materială procesuală a secției/completului specializat este o excepție de ordine publică sau privată.

Examenul jurisprudenței actuale existente în materie evidențiază două orientări, relevând caracterul neunitar al acesteia:

Potrivit unei prime opiniii, competența materială (fără a distinge între cele două tipuri, funcțională sau procesuală) este una de ordine publică.

Potrivit unei alte opinii, potrivit art. 129-130 CPC, numai necompetența materială funcțională este de ordine publică (”când procesul este de competența unei instanțe de alt grad”). Per a contrario, conform art. 129 alin.(3) CPC, necompetența materială procesuală (a secțiilor sau a completelor specializate) este de ordine privată.

Recursul în interesul legii promovat urmează a primi o soluție din partea ÎCCJ la 17 septembrie 2018.

Cuvinte cheie: > > >