Necomunicarea identității persoanei căreia i s-a încredințat vehiculul pentru a fi condus. Nelegalitatea sancțiunii aplicate de Poliția Locală

”Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține în fapt că, prin procesul-verbal de contravenție nr. x/23.11.2015, petentul a fost sancționat cu amendă în sumă de 945 lei, pentru contravenția prevăzută de art. 39 raportat la art. 102 alin. 1 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, republicată, întrucât, în calitate de proprietar al autovehiculului cu nr. X, nu a comunicat în termenul stabilit identitatea persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul spre a fi condus și care a fost staționat neregulamentar în data de 11.08.2015, pe _, din confirmarea de primire poștală rezultând că proprietarul vehiculului a luat cunoștință de solicitare la data de 21.09.2015.

Examinând legalitatea actului sancționator, se constată că dispozițiile art. 39 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, stabilesc obligația proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul de a comunica poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Nerespectarea acestei obligații este sancționată de art. 102 alin. 1 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, care stabilește ca fiind contravenție necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice și se sancționează cu amenda din clasa V-a de sancțiuni.

Citeste mai mult  Efectele deciziilor CCR

Conform procesului-verbal de contravenție contestat, petentul a fost sancționat de către un agent constatator din cadrul Poliției Locale Arad, în baza dispozițiilor art. 39 raportat la art. 102 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, însă, așa cum s-a arătat, aceste texte de lege fac referire la poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Ținând cont că procesul-verbal de contravenție este un act administrativ, una dintre condițiile de valabilitate ale acestuia este și respectarea competenței organului emitent. Competența reprezintă o condiție esențială de validitate a oricărui act administrativ și deci și a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Competența în materie contravențională este prevăzută de art. 15 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, care stipulează că fapta contravențională se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori, iar la alin. 2 se enumeră mai multe categorii de agenți constatatori, cu precizarea și a altor persoane prevăzute în legi speciale.

Citeste mai mult  Depășire limită de viteză. Indicarea inexactă a locului săvârşirii faptei în cuprinsul procesului verbal de contravenție

Agentul constatator din poliția rutieră la care face referire textele art. 39 și art. 102 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, se regăsește în cuprinsul art. 15 din același act normativ, care reglementează competența agentului constatator în a încheia în mod legal procese-verbale de contravenție.

Ca atare, câtă vreme textele de lege menționate atribuie în mod exclusiv competența de a încheia procese-verbale de contravenție pentru contravenția în discuție poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar nu poliției locale, procesul-verbal de contravenție întocmit în cauză de o persoană care nu are calitatea de agent constatator în sensul legii este afectat de un viciu de nelegalitate, fiind încheiat cu încălcarea competenței, ceea ce impune anularea actului.

Într-adevăr, potrivit art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice poliția locală constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, însă, în cauză, procesul-verbal de contravenție contestat s-a încheiat pentru necomunicarea persoanei care a condus autovehiculul, iar nu pentru o contravenție la care face referire acest text de lege.

În consecință, față de cele ce preced și în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanța va admite plângerea, va anula procesul-verbal de contravenție contestat și va dispune restituirea amenzii în sumă de 472,50 lei achitată de petent.”(Judecătoria Arad, Sentința civilă nr. 1402 din 9 martie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >