Necomunicarea identității persoanei căreia i s-a încredințat vehiculul pentru a fi condus. Nelegalitatea sancțiunii aplicate de Poliția Locală

”Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține în fapt că, prin procesul-verbal de contravenție nr. x/23.11.2015, petentul a fost sancționat cu amendă în sumă de 945 lei, pentru contravenția prevăzută de art. 39 raportat la art. 102 alin. 1 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, republicată, întrucât, în calitate de proprietar al autovehiculului cu nr. X, nu a comunicat în termenul stabilit identitatea persoanei căreia i-a încredințat autovehiculul spre a fi condus și care a fost staționat neregulamentar în data de 11.08.2015, pe _, din confirmarea de primire poștală rezultând că proprietarul vehiculului a luat cunoștință de solicitare la data de 21.09.2015.

Examinând legalitatea actului sancționator, se constată că dispozițiile art. 39 din OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, stabilesc obligația proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul de a comunica poliției rutiere, la cererea acesteia și în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Nerespectarea acestei obligații este sancționată de art. 102 alin. 1 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, care stabilește ca fiind contravenție necomunicarea, în termen, la cererea poliției rutiere, a identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice și se sancționează cu amenda din clasa V-a de sancțiuni.

Citeste mai mult  Înșelăciunea în convenții

Conform procesului-verbal de contravenție contestat, petentul a fost sancționat de către un agent constatator din cadrul Poliției Locale Arad, în baza dispozițiilor art. 39 raportat la art. 102 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, însă, așa cum s-a arătat, aceste texte de lege fac referire la poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Ținând cont că procesul-verbal de contravenție este un act administrativ, una dintre condițiile de valabilitate ale acestuia este și respectarea competenței organului emitent. Competența reprezintă o condiție esențială de validitate a oricărui act administrativ și deci și a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției. Competența în materie contravențională este prevăzută de art. 15 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, care stipulează că fapta contravențională se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite în mod generic agenți constatatori, iar la alin. 2 se enumeră mai multe categorii de agenți constatatori, cu precizarea și a altor persoane prevăzute în legi speciale.

Citeste mai mult  Luare de mită. Provocarea acuzatului de către martorul denunțător

Agentul constatator din poliția rutieră la care face referire textele art. 39 și art. 102 pct. 14 din OUG nr. 195/2002, se regăsește în cuprinsul art. 15 din același act normativ, care reglementează competența agentului constatator în a încheia în mod legal procese-verbale de contravenție.

Ca atare, câtă vreme textele de lege menționate atribuie în mod exclusiv competența de a încheia procese-verbale de contravenție pentru contravenția în discuție poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar nu poliției locale, procesul-verbal de contravenție întocmit în cauză de o persoană care nu are calitatea de agent constatator în sensul legii este afectat de un viciu de nelegalitate, fiind încheiat cu încălcarea competenței, ceea ce impune anularea actului.

Într-adevăr, potrivit art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010, în domeniul circulației pe drumurile publice poliția locală constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, însă, în cauză, procesul-verbal de contravenție contestat s-a încheiat pentru necomunicarea persoanei care a condus autovehiculul, iar nu pentru o contravenție la care face referire acest text de lege.

În consecință, față de cele ce preced și în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanța va admite plângerea, va anula procesul-verbal de contravenție contestat și va dispune restituirea amenzii în sumă de 472,50 lei achitată de petent.”(Judecătoria Arad, Sentința civilă nr. 1402 din 9 martie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >