Necomunicarea identitatii persoanei careia i s-a incredintat vehiculul spre a fi condus. Proces-verbal de contraventie anulat

”Prin procesul verbal de contravenție încheiat de agenții Poliției Municipiului, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 2.100 lei pentru încălcarea prev. art. 102 alin. 1. pct. 14 din O.U.G. 195/2002.

În fapt s-a reținut că petentul în calitate de proprietar al autovehiculului cu nr. de înmatriculare X, la solicitarea Biroului Rutier Poliția Municipiului, nu a comunicat datele privind identitatea persoanei căreia i-a fost încredințat autovehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice în data de 23.06.2015. Autovehiculul menționat a fost înregistrat de aparatul radar în data de 23.06.2015, circulând cu viteza de 73 km/h în localitatea SM și încălcând marcajul longitudinal continuu.

Formularul de comunicare a fost preluat la data de 24.07.2015 de către fratele petentului, care a arătat că petentul este în străinătate și va reveni în țară la data de 24.08.2015.

Potrivit art. 1 din O.G. 2/2001 Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a Consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Citeste mai mult  Lipsirea de libertate în mod ilegal

Din acest text legal rezultă că contravențiile se pot comite fie prin acțiune, fie prin omisiune.

Acțiunea constă în realizarea a ceea ce norma contravențională interzice, iar inacțiunea constă în abținerea de a efectua o acțiune pe care legea pretinde a fi îndeplinită, încălcându-se în acest fel o normă onerativă.

În speța dată petentul, potrivit adeverinței emise de S.C.,. în perioada de 3.07.2015 – 4.09.2015 era în străinătate.

Astfel, acesta nu avea posibilitatea de a comunica datele solicitate sau chiar să ia cunoștință de solicitările organelor de poliție, prin urmare nu s-a realizat latura obiectivă al contravenției prev. de art. 102 alin. 1 pct. 14 din O.U.G. 195/2002, respectiv petentul nici nu avea posibilitatea să comunice datele solicitate.

Pentru cele de mai sus și în baza art. 34 din O.G. 2/2001 instanța va admite plângerea petentului și în consecință: Va anula procesul verbal de contravenție.” (Judecătoria Odorheiul Secuiesc, Sentința civilă nr. 26/2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >