Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către asiguratorul RCA

14 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Răspunsul asigurătorului RCA, formulat către păgubitul din accident, prin care îl încunoştinţează pe acesta că nu dă curs cererii de despăgubire, contestând dinamica accidentului, în situaţia în care, prin expertiza tehnică auto efectuată în cauză, s-a stabilit că accidentul a avut loc în condiţiile declarate de şoferii implicați în accident, echivalează cu neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale şi antrenează plata de penalităţi de întârziere.

”Prin Sentinţa civilă nr. 10527/27.11.2015, pronunțată de Judecătoria Galați s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta C.M., în contradictoriu cu pârâta SC și a fost obligată pârâta la plata, către reclamantă, a sumei de 21.535,96 lei cu titlu de contravaloare despăgubiri şi la plata penalităţilor de întârziere în procent de 0,2% pe zi întârziere, calculate de la data formulării acțiunii, respectiv 18.06.2014, până la achitare.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut următoarele:

În fapt, așa cum a rezultat din Procesul-verbal seria CP nr. 5861486/26.02.2014 și din declarațiile șoferilor implicați în accident date la societatea pârâtă , la data de 26.02.2014, ora 11:00, intervenientul forțat B.M.G., conducând autoturismul marca Mitsubishi Shogun pe Drumul de Centură din Municipiul Galați, ajungând la intersecția cu str. Prelungirea Brăilei, nu a păstrat o distanță corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, cu care a intrat în coliziune față –spate și l-a proiectat în autoturismul din față.

Citeste mai mult  Ordonanţă preşedinţială având ca obiect suspendarea efectelor deciziei concediere. Admisibilitate

Autoturismul vinovat de producerea accidentului avea încheiată polița de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie seria RO/07/R7/YD nr. 114693830/20.02.2014 cu societatea pârâtă.

În urma evenimentului rutier, societatea pârâtă a deschis dosarul de daună CJ752834, în care a procedat la constatarea daunei, a emis Nota de constatare, în care s-au consemnat avariile autoturismului păgubit și Nota de calcul pentru stabilirea vehiculului păgubit la data daunei.

La data de 26.03.2014, reclamanta a depus la societatea pârâtă cererea de despăgubire pentru suma de 30.747 lei.

Prin adresa nr. 2174E/06.03.2014, pârâta a comunicat reclamantei că urmează a desfășura investigații cu privire la producerea accidentului și a efectuat o expertiză tehnică extrajudiciară care a concluzionat că accidentul nu s-a produs în împrejurările declarate de șoferi.

Societatea pârâtă a contestat dinamica accidentului de circulație.

Prin Raportul de expertiză tehnică auto întocmit în cauză de expert tehnic A.C., s-a concluzionat că dinamica producerii accidentului a constat în ”nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare de către conducătorul autoturismului Mitsubishi Shogun față de auto din fața sa, intrând în coliziune cu acesta”, confirmându-se astfel declarațiile date de șoferii implicați în accident.

În cauză, așa cum s-a arătat, autovehiculul reclamantei a suferit daună totală, despăgubirea ce poate fi achitată în baza art. 50 alin. 12 lit. b din Ordin fiind de 30.314,72 lei fără TVA (34.653 lei cu TVA), din care trebuie scăzută valoarea epavei în sumă de 8.778,76 lei fără TVA (11.551 cu TVA), deci pârâta datorează reclamantei o despăgubire în sumă de 21.353,96 lei fără TVA.

Citeste mai mult  Imposibilitatea consfinţirii acordului de mediere. Existența autorității de lucru judecat

Instanța a apreciat că nu poate fi antrenat TVA-ul, întrucât această calculație este una pur teoretică, făcută, așa cum s-a arătat, în baza art. 50 pct. 12 lit. b din Ordin, în cauză nefiind efectuată o reparație care să atragă antrenarea TVA-ului.

Instanța a reținut că asiguratorul a comunicat reclamantei că nu dă curs cererii de despăgubire, dar că a apreciat nemotivat că nu sunt întrunite condițiile de răspundere civilă a proprietarului asigurat, îndeplinindu-și astfel defectuos obligațiile asumate, astfel încât, în baza prevederilor legale mai sus menționate, datorează penalități de întârziere, care au fost acordate de la data solicitată, respectiv de la data promovării acțiunii.

Împotriva acestei soluţii a declarat în termen legal apel pârâta, arătând că reclamanta a fost încunoştinţată despre respingerea cererii de acordare a despăgubirilor prin adresa nr.4794E/12.05.2014 în conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.1 lit. B din Norme. (…)

Instanţa de apel a reţinut că, în urma evenimentului rutier, societatea apelantă a deschis dosarul de daună CJ752834, în care a procedat la constatarea daunei, a emis Nota de constatare în care s-au consemnat avariile autoturismului păgubit și Nota de calcul pentru stabilirea contravalorii reparației vehiculului păgubit la data daunei iar, la data de 26.03.2014, intimata a depus la societatea pârâtă cererea de despăgubire pentru suma de 30.747 lei.

Citeste mai mult  Infracțiuni rutiere. Noțiunea ”drum public”

Prin adresa nr. 2174E/06.03.2014, apelanta intimata a comunicat intimatei reclamante că urmează a desfășura investigații cu privire la producerea accidentului și a efectuat o expertiză tehnică extrajudiciară, ulterior intimata apelantă a fost încunoştinţată despre respingerea cererii de acordare a despăgubirilor prin adresa nr.4794E/12.05.2014 în conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.1 lit. B din Norme.

Prin expertiza tehnică auto întocmită în cauză s-a stabilit de către expert că evenimentul rutier s-a produs în condiţiile ce reies din declaraţiile şi schiţa întocmită de conducătorii auto implicaţi, aspecte care au fost evaluate şi de către apelanta intimată.

Având în vedere că apelanta intimata a avut la dispoziţie aceleaşi înscrisuri ca şi experţii ce au întocmit expertizele arătate anterior, reiese că, în mod justificat instanţa de fond a considerat că aceasta şi-a îndeplinit defectuos obligațiile asumate, astfel încât, în baza prevederilor legale mai sus menționate, a fost obligată la plata penalităţilor de întârziere, astfel că apelul sub acest aspect a fost respins ca nefondat.” (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 181/05.05.2016, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >