Group 1

Neîntocmirea procesului-verbal de contravenție de către operatorul radar. Consecințe

”Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. x/02.04.2016 petentul a fost sancționat pentru nerespectarea dispozițiilor imperative ale O.U.G. nr. 195/2002. Acestuia i-a fost aplicată amendă contravențională pentru nerespectarea vitezei regulamentare de deplasare (…).

Petentul a criticat modalitatea de întocmire a procesului-verbal, în sensul că sancțiunea trebuia aplicată de către operatorul radar, care este și agentul constatator, iar nu de către un alt agent de poliție. Instanța reține că această critică se subsumează unui motiv de nulitate relativă, care presupune dovedirea unei vătămări procesuale imposibil de înlăturat. Or, petentul nu a arătat care este vătămarea produsă. Utilizarea aparatului radar s-a făcut de către agentul CF, atestat ca operator prin atestatul nr. 21/01.03.2011. Acesta, în urma prelucrării informației obține prin intermediul cinemometrului, a comunicat unui alt agent de poliție săvârșirea contravenției, iar acesta din urmă a întocmit procesul-verbal.

Instanța reamintește că procesul-verbal se poate întocmi de către orice agent constatator pe baza probelor obținute în mod legal de către autoritățile publice: martori, înregistrări video, audio, planșe foto, etc. Esențial pentru respectarea legalității procedurii este ca probele să fie obținute în conformitate cu dispozițiile legale, respectând garanțiile impus de lege. În prezenta cauză, au fost respectat dispozițiile art. 4.2 din norma de metrologie legală nr. 021-05, măsurările și înregistrările fiind efectuate de către un agent calificat.

Citeste mai mult  Condițiile în care se pot ataca considerentele unei hotărâri judecătorești

Întocmirea actului de sancționare, pe baza probelor obținute în prealabil, poate fi afectat exclusiv sub aspectul temeiniciei, în sensul că probatoriul administrat de agentul constatator este contrazis de alte dovezi administrate în fața instanței. Cum în prezenta cauză nu au fost administrate mijloace de probă care să dovedească faptul că agentul constatator a reținut o situație de fapt contrară celei comunicate de agentul operator atestat pentru cinemometru, instanța urmează să respingă această apărare ca neîntemeiată.” (Judecătoria Sectorului 4 București, Sentința civilă nr. 7770/6 iulie 2016, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >