(Ne)legala decădere din dreptul de a administra proba cu expertiza judiciară

22 martie 2021 Drept Civil Jurisprudenta

”Nu se poate reţine încălcarea de către instanţa de apel a dispoziţiilor art. 22 alin. 2 C. proc. civ., în condiţiile în care reclamantului i-a fost încuviințată proba cu expertiza judiciară, însă a fost decăzut din dreptul de a administra această probă ca urmare a faptului că nu a achitat avansul onorariului expertului în termenul fixat de instanţa de judecată.

Prevederile art. 10 alin. 1 C. proc. civ. instituie obligaţia ca părţile să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător.

Or, în cauză, decăderea reclamantului din dreptul de a administra proba cu expertiza judiciară a reprezentat sancționarea neglijenței de care a dat dovadă această parte, care nu și-a îndeplinit obligaţiile procesuale înăuntrul termenului fixat de instanță.” (ÎCCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >