Nelegala soluţionare a încheierii privind recuzarea expertului. Efecte

11 februarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

O dată constatată nelegala soluţionare a încheierii privind recuzarea expertului, soluţia corectă fiiind aceea de admitere, consecinţele asupra soluţiei sunt de anulare a sentinţei atacate.
În speţă, expertiza făcută de un expert aflat într-o situaţie de recuzare, a fost utilizată efectiv în analiza instanţei pentru stabilirea anumitor elemente de fapt, considerate relevante pentru adoptarea soluţiei în cauză, în consecinţă nelegalitatea soluţiei din încheierea în cauză se va răsfrânge asupra legalităţii sentinţei, conducând la anularea acesteia. (Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă, Decizia civilă nr.881/2014, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >