Nemotivarea hotărârii judecătorești. Casare cu trimitere

26 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 425 alin.1 lit. b) Cod procedura civila, hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă motivele de fapt si de drept care au format convingerea instanței, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât si cele pentru care s-au înlaturat cererile partilor.

În mod necesar, o hotarâre judecatoreasca trebuie sa cuprinda în motivarea sa argumentele pro si contra care au format, în fapt si în drept, convingerea instantei cu privire la solutia pronuntata, argumente care, în mod necesar, trebuie sa se raporteze, pe de o parte, la sustinerile si apararile partilor, iar, pe de alta parte, la dispozitiile legale aplicabile raportului juridic dedus judecatii, în caz contrar fiind lipsita de suport probator si legal si pronuntata cu nerespectarea prevederilor  art. 425 alin.1 lit. b) Cod procedura civila.

Motivarea este, asadar, un element esential al unei hotarâri judecatoresti, o puternica garantie a impartialitatii judecatorului si a calitatii actului de justitie, precum si o premisa a exercitarii corespunzatoare de catre instanta superioara a atributiilor de control judiciar de legalitate si temeinicie. Obligativitatea motivarii hotarârilor judecatoresti constituie o conditie a procesului echitabil, exigenta a art. 21 alin. (3) din Constitutia României si art. 6 alin. (1) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

Citeste mai mult  Donarea bunului altuia. Sancțiune

Indiscutabil, orice parte în cadrul unei proceduri are dreptul sa prezinte judecatorului observatiile si argumentele sale si de a pretinde organului judiciar sa le examineze pe acestea în mod efectiv. Dreptul la un proces echitabil, prin urmare, nu poate fi considerat efectiv decât daca observatiile partilor sunt corect examinate de catre instanta, instanta care are în mod necesar obligatia de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba, cel putin pentru a le aprecia pertinenta.

Pe de alta parte, nemotivarea unei hotarâri judecatoresti echivaleaza practic cu solutionarea procesului fara a intra în fondul actiunii, de natura prin urmare sa justifice casarea cu trimitere spre rejudecare, în temeiul prevederilor art. 498 alin. 2 Cod procedura civila.

Într-adevar, atâta timp cât în considerente instanta nu analizeaza probele care au fost administrate, nu stabileste împrejurarile de fapt esentiale în cauza, nu evoca normele substantiale si procedurale incidente si aplicarea lor în speta, solutia exprimata prin dispozitiv ramâne nesustinuta si pur formala, nefiind corolarul motivelor ce o preced. O astfel de hotarâre devine arbitrara si nu permite exercitarea controlului judiciar, obligând la o casare cu trimitere chiar daca, strict teoretic, instanta s-a pronuntat pe „fond”, respingând actiunea nu pe exceptie ci ca „neîntemeiata”.

Citeste mai mult  Divizarea parțială asimetrică a societății. Condiții

Pornind de la aceste aspecte de ordin teoretic, Curtea a constatat ca, în speta, instanta de fond nu s-a pronuntat în nici un fel asupra primului argument al reclamantei privitor la viciul de procedura al extinderii obiectului initial al inspectiei fiscale, ulterioara avizului de inspectie fiscala, în lipsa comunicarii unui nou aviz iar, cu privire la fondul cauzei deduse judecatii, motivarea primei instante nu întruneste cerintele procedurale prevazute de art. art. 425 alin.1 lit. b) Cod procedura civila, pentru ca nu arata, în concret, motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei si care au condus la respingerea cererii si argumentele pentru care a înlaturat sustinerile reclamantei.

Or, în aceste conditii, a fost încalcat dreptul recurentei reclamante la un proces echitabil si i s-a cauzat o vatamare procesuala, care nu poate fi înlaturata decât prin aplicarea prevederilor art. 498 alin. 2 Cod procedura civila, respectiv casarea în totalitate a sentintei atacate si trimiterea spre rejudecare la aceeasi instanta de fond a cererii formulate de reclamanta pentru a se asigura partilor accesul la dublul grad de jurisdictie, ca garantie a legalitatii si temeiniciei hotarârii judecatoresti ce va fi data în cauza. (Curtea de Apel Oradea, Sectia a II – a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2333/R/CA/29.06.2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >