Neplata impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat

5 noiembrie 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Omisiunea plății impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat nu constituie infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 lit. a) din Legea nr. 241/2005, dacă bunul sau sursa impozabilă nu au fost ascunse.

Extras din considerentele sentinței penale nr. 110/2018 a Tribunalului Călărași:

”S-a reținut de către parchet că, în perioada octombrie 2014 – aprilie 2017, inculpatul a comercializat 54 autovehicule, obținând venituri din valorificarea acestora fără a le evidenția și fiscaliza, ascunzând astfel sursa impozabilă în scopul sustragerii de la plata impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, fiind întrunite astfel elementele constitutive ale infracțiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Lg. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.

Însă, din probele administrate rezultă că cele 54 autoturisme menționate în procesul-verbal al ANAF, au fost cumpărate și apoi înstrăinate în baza unor contracte de vânzare-cumpărare.

Toate contractele privind vânzările, cât și cele privind achiziționarea de autoturisme au fost luate în evidență la Primăria Călărași, fiind calculate și achitate impozitele aferente acestor bunuri.

ANAF – AJFP Călărași, a obținut contractele de la Primăria Călărași în baza cărora a calculat impozitele și contribuțiile cu privire la 54 autoturisme vândute în perioada octombrie 2014 – aprilie 2017.

Prin urmare, tranzacțiile au fost făcute la vedere.

Instanța reține că evaziunea fiscală reprezintă conform art. 9 lit. a) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Infracțiunea are ca element material al situației premisă existența unei obligații legale de a plăti taxe sau impozite pentru anumite activități prestate sau bunuri deținute.

Citeste mai mult  Jurisprudența DNA privind abuzul în serviciu

Omisiunea plății unei taxe datorate nu constituie infracțiunea de evaziune fiscală, dacă bunul sau sursa impozabilă nu au fost ascunse. În acest caz ia naștere pentru cel care nu a efectuat plata doar obligația de plată a taxei respective, nu și răspunderea penală. Atunci când o persoană fizică nu se înregistrează ca plătitor de T.V.A., evaziunea fiscală există doar dacă bunul sau sursa impozabilă au fost ascunse, nu și atunci când autoritățile fiscale cunoșteau sursa impozabilă (inclusiv în ceea ce privește contractele încheiate și veniturile obținute de către inculpat).

Inculpatul a fost acuzat că ar fi realizat activități comerciale în perioada octombrie 2014 – aprilie 2017 fără a se înregistra ca plătitor de T.V.A., care conform acuzării constituie infracțiunea de evaziune fiscală.

Prin bun sau sursă impozabila sau taxabila se înțeleg toate veniturile și bunurile impozabile sau taxabile. Prin ascunderea bunului se are în vedere ascunderea bunului atât în sens fizic cât si juridic.

Sursa impozabilă nu trebuie confundată cu modul de calcul al taxelor, acesta din urmă reprezentând un mod de interpretare a taxelor aplicabile în raport de veniturile realizate și sursa acestor venituri. Atunci când veniturile realizate și sursa acestor venituri au fost corect declarate (astfel cum s-a întâmplat cu ocazia declarării bunurilor și impozitării lor la vânzarea autoturismelor ), revine competența de stabili cuantumul sumelor datorate, în raport de toate tranzacțiile efectuate, fără să ia naștere infracțiunea de evaziune fiscală.

Citeste mai mult  Preeminența sancțiunii excluderii unui asociat faţă de soluția de dizolvare a societății

Omisiunea plății impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, nu poate fi asimilată infracțiunii de evaziune fiscală în lipsa unui element fraudulos din care să rezulte intenția de a ascunde bunul sau sursa impozabilă. Caracterul public al actelor încheiate de inculpat , exclud elementul fraudulos din care să rezulte săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În consecință, inculpatul a prezentat autorităților sursa impozabilă, a achitat impozitele datorate bugetului local, respectiv Primăriei Călărași, astfel că nu se poate aprecia ca acesta a ascuns bunul impozabil sau sursa impozabilă (în acest sens este și jurisprudență relevantă a ICCJ – decizia nr. 3907/2012 și 3203/2013 ale Secției Penale).

Înregistrarea acestor operațiuni comerciale (tranzacții) la Primăria Municipiului Călărași, semnifică din punct de vedere juridic atât faptul că autovehiculele au fost luate în evidența primăriei cât și faptul că au fost calculate impozite datorate bugetului local.

Prin formalitățile legale îndeplinite în fața unor instituții ale statului, toate operațiunile comerciale de cumpărare și respectiv vânzare a autovehiculelor second-hand s-au făcut la vedere de către inculpat, neputându-se discuta despre ascunderea bunuri ori sursei impozabile sau taxabile.

Citeste mai mult  Condițiile de formă ale notificării în procedura privind darea în plată

Având în vedere dispozițiile legale fiscale organul de control fiscal este îndreptățit ca din punct de vedere fiscal să impună contribuabilului, respectiv inculpatului plata CAS-ului, cât și mai ales a impozitului pe venit pentru diferența între valoarea de achiziție și valoarea de vânzare ulterioară a autovehiculului second-hand, care constituie însă un prejudiciu fiscal și nicidecum penal, activitatea materială a acestuia nefiind circumscrisă vreunei infracțiuni de evaziune fiscală.

De altfel, pentru întregul prejudiciu fiscal imputat inculpatului a fost încheiată o decizie de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale nr. xxxxxxxxxxxxx/21.12.2017, conform căreia are o perioadă de eșalonare de 48 de luni și în baza căreia a început să achite din prejudiciu.

Drept urmare, instanța constată că fapta reținută în sarcina inculpatului, prin actul de sesizare, nu este prevăzută de legea penală, neîndeplinind sub aspectul elementului material la laturii obiective, condițiile de tipicitate ale infracțiunii pentru care a fost trimis în judecată, astfel că va dispune achitarea sa, în temeiul art. 16 alin.1 lit.b teza I C.p.p.” (Tribunalul Călărași, Sentința penală nr. 110 din 9 octombrie 2018, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > > >