Nepredarea autoturismului către societatea de leasing în urma neplății ratelor stabilite prin contract

”La data de 19.08.2009 între X S.A., în calitate de finanțator și Cabinetul Individual de Avocatură „SO”, în calitate de utilizator, s-a încheiat contractul de leasing financiar nr.x având ca obiect finanțarea autoturismului marca Mercedes Benz C200…

Din analiza contractului rezultă că valoarea acestuia este în sumă de 21.807,73 euro pe care utilizatorul urma să o achite în 36 rate lunare cu plata unui avans de 6294,19 euro.

Astfel, autoturismul a fost predat, conform procesului de predare primire la data de 19.08.2009, în urma achitării avansului în sumă de 36.664,95 lei, pentru care s-a eliberat chitanța de depunere numerar din 19.08.2009, emisă de UniCredit Tiriac Bank S.A. – Punct de lucru Cargo Otopeni.

Totodată, prin interpretarea art. 7.2 din contract, părțile au stabilit ca data ratelor să se efectueze pe data de 15 a lunii, prima rată fiind scadentă la 15.09.2009.

Prin contract, utilizatorul a fost de acord ca toate notificările să-i fie trimise la adresa din București, _ nr. 7. Totodată, prin dispozițiile art. 20.2 din contract, utilizatorul era obligat, „sub sancțiunea rezilierii contractului de leasing să anunțe în scris Locatorului cu privire la orice modificare a datelor sale de identificare … în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea acestora!’.

La data de 30.10.2009, urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale de către utilizator, privind achitarea ratelor, finanțatorul l-a notificat prin adresa nr. x, cu privire la rezilierea contractului, respectiv în vederea redării bunului finanțat „în termen de 24 de ore”.

Citeste mai mult  Modificarea declaraţiilor date în calitate de persoană vătămată. Consecințe penale

Ulterior, la data de 12.11.2009, prin adresa nr. 1 prezentând „somație ultimativă” și adresa nr. 3, reprezentând „notificare ultimativă de plată”, persoana vătămată a insistat în solicitările ulterioare.

Din situația facturilor neîncasate la data de 30.10.2009, rezultă că utilizatorul nu a achitat nicio rată.

Întrucât inculpatul SO nu a ridicat corespondența, infirmările de primire întorcându-se cu mențiunea „destinatar lipsă domiciliu”, și nu a răspuns la apelurile telefonice ale reprezentanților persoanei vătămate (conform declarației numitei SEL), aceasta din urmă a înțeles să formuleze plângere penală.

Deoarece în cursul urmăririi penale inculpatul s-a prevalat de dreptul tăcere, pentru aflarea adevărului s-au solicitat informații la mai multe instituții, printre care, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor, Registrul Auto Român, respectiv la Primăria Sinești și Primăria Sectorului 2 – Direcția de taxe și impozite locale.

Totodată, s-a solicitat D.G.P.M.B. – Serviciul Furturi Auto implementarea in baza de date „FURT AUTO” a autoturismului în litigiu în vederea căutării la nivel național și internațional.

În urma demersurilor întreprinse nu s-a reușit găsirea autoturismului, dar au dus la concluzia că acesta nu se mai află în circulație, întrucât nu i s-a mai efectuat inspecția tehnică periodică, nu i s-a reînnoit asigurarea auto obligatorie și nu deținea rovinietă.

Din adresa nr. xx din 20.12.2013 a Direcției Regim Permise de Conducere și înmatriculări a Vehiculelor rezultă că autoturismul în cauză a fost depistat în trafic la data de 26.04.2010, respectiv la data de 27.06.2010, când persoanele care l-au condus, în persoana martorilor MS și IF, au fost sancționați contravențional.

Citeste mai mult  Imposibilitatea încuviințării executării silite. Lipsa caracterului de titlu executoriu al contractului de cesiune de creanță

Fiind audiat la data ele 17.01.2014, în calitate de martor, MS a relatat că în cursul anului 2010 a primit cadou de la părinții săi un autoturism marca Mercedes C200 de culoare gri (argintiu) metalizat.

Martorul IF a arătat că în cursul anului 2010 a împrumutat de la prietenul său MS, mașina acestuia, despre care și-a amintit că era un Mercedes înmatriculat sub nr. XX, pentru a se deplasa la spital unde era internat tatăl său. își aduce aminte că în perioada respectivă a fost oprit în trafic si sancționat contravențional, întrucât momentul se suprapune cu perioada în care, la data de 20.07.2010, tatăl său a decedat.

La data de 27.01.2014 a fost audiată martora MG care a declarat că, în urmă cu câțiva ani, a achiziționat de la avocatul SO, în baza unei chitanțe de mână, un autoturism marca Mercedes C200 cu suma de 4000 euro, pentru fiul său MS. Deoarece vânzătorul amâna nejustificat perfectarea actelor, a restituit autovehiculul și a primit suma achitată înapoi.

Fiind audiat în calitate de inculpat la data de 04.02.2014, după ce i s-au adus la cunoștință drepturile și obligațiile, respectiv i s-a prezentat întreg materialul probator, SO a înțeles să dea declarație prin care a recunoscut săvârșirea faptei în sensul nepredării autoturismului către societatea de leasing în urma neplății ratelor stabilite prin contract.

Citeste mai mult  Antrenarea răspunderii civile delictuale a Guvernului ca urmare a neadoptării unor acte normative

A susținut că a fost în imposibilitatea de plată datorită suspendării de către Baroul București din activitatea de avocat. In acest sens, în susținerea afirmației sale este adresa nr. 5375 din 03.06.2010 a Baroului București , din care rezultă că SO a fost suspendat din profesia de avocat, începând cu data de 01.10.2009.

Cu privire la înstrăinarea autoturismului deținut în baza contractului de leasing. inculpatul SO a arătat că doar l-a remis către MG în contul unei datorii către aceasta.

Din procesul verbal din 28.01.2014 al Brigăzii Rutiere, rezultă autoturismul în cauză nu a fost declarat ca furat, aspect relevant sub aspectul laturii subiective.

Despre rezilierea și solicitarea de restituire a autoturismului, inculpatul a luat cunoștință cel puțin la data primelor declarații, respectiv la 11.06.2010 și 28.06.2010, când și-a luat angajamentul restituirii acestuia. Totodată, din actele de urmărire penală, rezultă că la momentul respectiv (aprilie – iunie 2010), autoturismul era înstrăinat către familia M.

În drept, fapta inculpatului SO, avocat titular în cadrul Cabinetului de avocat „SO” constând în însușirea pe nedrept a autoturismului marca Mercedes Benz C200, proprietatea x S.A. deținut în baza contractului de leasing financiar nr. xxxxx din 19.08.2009 și dispunerea pe nedrept de acest autoturism întrunește sub aspect obiectiv și subiectiv elementele constitutive ale infracțiunii de abuz de încredere,faptă pentru care sunt îndeplinite condițiile de tragere la răspundere penală.” (Curtea de Apel București, Sentința penală nr. 382/2014, www.rolii.ro; definitivă prin decizia ICCJ nr. 143/2015)

Cuvinte cheie: >