Neregularitatea rechizitoriului. Neindicarea persoanelor vătămate

20 noiembrie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Indicarea de catre procuror a persoanelor vatamate se impune, pe de o parte, pentru a permite persoanelor vatamate sau partilor civile sa îsi exercite drepturile procesuale conferite de Codul de procedura penala, iar pe de alta parte, pentru stabilirea corecta a cadrului procesual si conferirea inculpatului a posibilitatii de a-si formula aparari in legatura de cererile si exceptiile pe care le pot formula persoanele vatamate, care au posibilitatea de a se constitui parti civile în cauza.

”Rechizitoriul este neregulamentar întocmit în ceea ce priveste infractiunile de santaj si abuz în serviciu retinute în sarcina inculpatului din actul de sesizare întrucât nu sunt indicate persoanele vatamate prin savârsirea acestor infractiuni.

Astfel, referitor la infractiunile de abuz în serviciu s-a constatat ca nu au fost identificate persoanele vatamate prin aceste infractiuni, care sunt infractiuni de rezultat si nu de pericol.

În ceea ce priveste infractiunea de santaj s-a retinut ca numita L. M., cu privire la care se sustine ca ar fi fost santajata de inculpat a fost audiata în calitate de martor.

Citeste mai mult  Camera preliminară. Măsuri de supraveghere tehnică puse în executare cu suportul tehnic al SRI. Consecințe

Potrivit art.79 Cod procedura penala persoana vatamata este persoana care a suferit o vatamare fizica, materiala sau morala prin fapta penala. Persoana vatamata printr-o fapta pentru care actiunea penala se pune în miscare din oficiu si care nu doreste sa participe la procesul penal trebuie sa înstiinteze despre aceasta organul judiciar, care, daca apreciaza necesar, o va putea audia în calitate de martor.

Persoana vatamata are drepturile si obligatiile prevazute în art.111 alin.2 Cod procedura penala pe care organul judiciar trebuie sa i le aduca la cunostinta la începutul primei audieri.

De asemenea, potrivit art.84 Cod procedura penala persoana vatamata poate excita actiunea civila în cadrul procesului penal, sens în care dobândeste calitatea de parte civila, iar, potrivit art.85 Cod procedura penala are drepturile prevazute la art.81 Cod procedura penala, dintre care retinem dreptul de a propune administrarea de probe de catre organele judiciare, de a ridica exceptii si de a pune concluzii, de a formula orice alte cereri ce tin de solutionarea laturii penale a cauzei si de a consulta dosarul, în conditiile legii.

Citeste mai mult  Sancțiunea nerespectării termenelor judecătoreşti

Din lecturarea declaratiilor date de L. M. în cursul urmaririi penale rezulta ca aceasta a fost audiata doar în calitate de martor, desi potrivit art.114 alin 1 Cod procedura penala poate fi audiata în calitate de martor orice persoana, cu exceptia partilor si subiectilor procesuali principali.

De asemenea organele de urmarire penala nu i-au adus la cunostinta ca poate participa în calitate de persoana vatamata sau sa se constituie parte civila în cauza.

Indicarea de catre procuror a persoanelor vatamate se impune, pe de o parte, pentru a permite persoanelor vatamate sau partilor civile sa îsi exercite drepturile procesuale conferite de Codul de procedura penala, iar pe de alta parte, pentru stabilirea corecta a cadrului procesual si conferirea inculpatului a posibilitatii de a-si formula aparari vis a vis de cererile si exceptiile pe care le pot formula persoanele vatamate, care au posibilitatea de a se constitui parti civile în cauza.

Doar persoana vatamata este în masura sa renunte la aceasta calitate, având obligatia sa încunostiinteze organele de urmarire penala despre aceasta împrejurare.

Citeste mai mult  Folosirea unui înscris sub semnătură privată falsificat în faţa unei instanţe de judecată

S-a apreciat ca se impune indicarea persoanelor vatamate prin comiterea infractiunilor mai sus mentionate si raportat la considerentele Deciziei nr.641/2014 a Curtii Constitutionale, în considerentele careia se arata ca acestora trebuie sa li se ofere aceleasi drepturi ca si inculpatului, prevederile art.6 din CEDO trebuind respectate si în domeniul procedurilor penale care nu tin de rezolvarea cauzei pe fond, inclusiv si în ceea ce priveste procedura camerei preliminare.” (Curtea de Apel Oradea, Încheierea penala nr. 14/CP din 20 martie 2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >