Propunere de arestare preventivă. Nerespectarea dispoziţiilor privind citarea inculpatului

2 iulie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

”Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel constată că în cauză prima instanţă a procedat în mod nelegal la soluţionarea propunerii de arestare preventivă a inculpatei, în condiţiile în care aceasta nu a fost legală citată.
Astfel, prima instanţă a stabilit ca soluţionarea propunerii de arestare preventivă să se facă la data de 19.03.2015, ora 15:30 şi a emis citaţie către inculpata în aceiaşi zi.
Conform menţiunilor din procesul verbal de predare, citaţiile au fost afişate la datat d 19.03.2015 de un agent de poliţie, însărcinat de instanţă cu înmânarea citaţiilor, la ora 15:20.

Prima instanţă a considerat în mod nelegal că prin afişarea citaţiei la ora 15:20, este îndeplinită procedura de citare pentru termenul din aceiaşi zi, ora 15:30, neobservând dispoziţiile art 261 alin 4 lit f) şi g) Cod procedură penală, respectiv faptul că în cazul în care nicio persoană nu este găsită la domiciliul persoanei citate şi se procedează la afişarea înştiinţării, citaţia se consideră comunicată nu la momentul afişării înştiinţării, ci la momentul împlinirii termenului stabilit de instanţa care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la instanţă pentru a i se comunica citaţia.
În acelaşi timp, în mod netemeinic a reţinut judecătorul de drepturi şi libertăţi faptul că procesul verbal întocmit de agenţii de poliţie în data de 18.03.2015 face dovada că inculpata nu se afla la domiciliu doar în ziua respectivă, pentru data de 19.03.2015, citarea fiind legal îndeplinită conform dispoziţiilor art 259 alin 1 Cod pr penală.

Citeste mai mult  Înapoierea minorului la reședința obișnuită a acestuia

Afişarea citaţiei, aşa cum s-a procedat în faţa primei instanţe, nu a înştiinţării, este permisă doar în cazurile prevăzute de art 260 alin 2, art 260 alin 3, art 261 alin 5 Cod pr penală, situaţii ce nu se regăsesc în prezenta cauză, astfel că nu se putea în mod legal afişa citaţia.

Din informările transmise în cursul urmăririi penale de avocatul ales al inculpatei şi cele rezultate din cercetările efectuate în cursul urmăririi penale rezultă că inculpata nu se află de o lungă perioadă în ţară fiind plecată în străinătate, fără a se cunoaşte domiciliul său real, în condiţiile în care până în prezent nu a fost audiată de organele judiciare şi nu i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a aduce la cunoştinţă schimbarea domiciliului.
În consecinţă, chiar dacă domiciliul legal al inculpatei este în continuare la adresa la care a fost afişată citaţia, suntem în fapt în situaţia prevăzută de art 259 alin 5 Cod pr penală, respectiv, nu se cunoaşte domiciliul inculpatei şi nici locul său de muncă, ceea ce impunea ca citarea inculpatei să se facă şi prin afişarea înştiinţării la sediul organului judiciar, respectiv sediul primei instanţei, iar propunerea de arestare preventivă a inculpatei B. să fie soluţionată doar după expirarea termenului prevăzut de art 259 alin 5 lit f şi g Cod pr penală.

Citeste mai mult  Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Achitare

Nu în ultimul rând, dată fiind urgenţa soluţionării cauzei, instanţa putea apela la instrumentul emiterii unui mandat de aducere a inculpatei la data şi ora stabilite pentru soluţionarea propunerii de arestare preventivă, posibilitate prevăzută de art 265 alin 2 Cod pr penală, ocazie cu care agentul însărcinat cu îndeplinirea mandatului de aducere ar fi putut face cercetările prevăzute de art 266 alin 4 Cod pr penală.

Prima instanţă mai avea şi posibilitatea de a cita inculpata la sediul avocatului ales, a cărui delegaţie a fost transmisă prin fax parchetului încă din data de 10.03.2015, conform dispoziţiilor art 259 alin 4 Cod pr penală, avocatul ales solicitând, ca toate actele de procedură penală ce vor fi emise să fie comunicate la adresa cabinetului de avocatură.
De altfel, conform art 225 alin 3 Cod pr penală, anunţarea avocatului ales al inculpatei din cursul urmăririi penale era obligatorie, chiar dacă delegaţia avocaţială menţiona doar dreptul de reprezentare şi asistenţă în faţa organelor de urmărire penală, lucru firesc dat fiind că nu se formulase propunere de arestare preventivă.

Ori, prima instanţă nu a procedat conform normelor de procedură anterior enumerate, limitându-se la a aprecia că afişarea nelegală a citaţiei la domiciliul inculpatei face dovada îndeplinirii procedurii de citare.

Citeste mai mult  Executarea silită a cheltuielilor de judecată în cazul coparticipării procesuale

Cum avocatul din oficiu al inculpatei a invocat atât în faţa primei instanţe, cât şi în contestaţia împotriva încheierii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatei, faptul că inculpata are un apărător ales ce nu a fost anunţat, Curtea apreciază că în fapt avocatul din oficiu al inculpatei a invocat o nelegală citare, atâta timp cât o posibilitate de citare a inculpatului este la avocatul ales, iar avocatul ales a solicitat, aşa cum menţionează şi avocatul din oficiu ca „toate actele de procedură” în privinţa inculpatei, deci inclusiv citaţiile, să fie comunicate la cabinetul său.

De asemenea, în condiţiile în care procedura de citare a inculpatei pentru termenul de judecată din 19.03.2015 ora 15:30 a fost nelegală, instanţa nu putea constata că inculpatul se sustrage de la judecarea propunerii de arestare preventivă, astfel că devin incidente şi dispoziţiile art. 281 alin 1 lit. e) Cod pr penală, conform cărora atrage nulitatea absolută a actului, în speţă a încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi, încălcarea dispoziţiilor privind prezenţa inculpatului, în situaţia în care participarea sa este obligatorie, aşa cum este cazul şi în situaţia soluţionării propunerii de arestare preventivă.” (Curtea de Apel Craiova, Decizia penală nr. 121/2015, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >