Group 1

Nerespectarea dispozițiilor privind obligativitatea aducerii inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată

30 august 2018 Drept Penal Jurisprudenta

Dispoziţiile art.364 alin.1 teza a II-a Cod procedură penală privind obligativitatea aducerii inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată sunt incidente sunt incidente și în situația în care inculpatul este deținut pe teritoriul unui alt stat.

”Examinând sentinţa apelată în raport de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că apelul inculpatului […] sub un aspect care determină trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

În acest sens, Curtea reţine că pe parcursul judecăţii din faţa Judecătoriei Tulcea inculpatul […] se afla în executarea unei pedepse privative de libertate în penitenciarul Opera din oraşul Milano, Italia.

Curtea constată că instanţa de fond a avut cunoştinţă de acest aspect, atâta timp cât a efectuat o cerere de asistenţă judiciară în materie penală prin care s-a solicitat autorităţilor judiciare italiene audierea inculpatului […] în penitenciarul Opera din oraşul Milano, Italia, fiind precizate şi întrebările care urmează a fi adresate inculpatului.

Curtea reţine însă că printre întrebările menţionate nu a fost şi aceea referitoare la judecarea în lipsă, potrivit art.364 alin.4 cod procedură penală.

Citeste mai mult  Complicitate la infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat. Condițiile laturii subiective a infracțiunii

Astfel, potrivit art. 364 alin.4 cod procedură penală: „(4) Pe tot parcursul judecăţii, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de libertate, poate cere, în scris, să fie judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deţinere a solicitat să fie judecat în lipsă, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată pună concluzii în cadrul dezbaterilor şi să i se dea cuvântul prin intermediul videoconferinţei, în prezenţa apărătorului ales sau din oficiu.”

De asemenea, instanţa de fond nu a efectuat demersuri în vederea participării inculpatului aflat în stare de deţinere la judecarea cauzei prin videoconferinţă, potrivit art.364 alin.1 cod procedură penală, sau în urma formulării unei cereri către autorităţile judiciare italiene de predare temporară a inculpatului, în cadrul procedurilor speciale de cooperare judiciară în materie penală reglementată de Legea nr.302/2004 republicată.

În consecinţă, Curtea constată că nu au fost respectate dispoziţiile art.364 alin.1 teza a II-a cod procedură penală: „Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este obligatorie”, având în vedere că:
– aceste dispoziţii nu disting între situaţia în care inculpatul se află pe teritoriul României sau pe teritoriul unui alt stat şi prin urmare sunt incidente indiferent unde se află inculpatul, relevantă fiind starea de deţinere a acestuia, aducerea sa la judecată fiind o garanţie a respectării dreptului la un proces echitabil prevăzut de art.6 CEDO;
– în cadrul audierii inculpatului de către un magistrat italian în procedura asistenţei juridice în materie penală iniţiată de Judecătoria Tulcea, inculpatul nu şi-a manifestat voinţa de a fi judecat în lipsă şi nici nu a formulat vreo cerere în acest sens care să fi fost depusă la dosarul cauzei.

Citeste mai mult  Procedura specială a evacuării. Condițiile privind notificarea ocupantului

Prin urmare, Curtea constată că procedura de citare a inculpatului […] a fost viciată în faţa primei instanţe, atâta timp cât:
– acesta se afla în stare de deţinere într-un penitenciar de pe teritoriul Italiei,
– nu a formulat cerere pentru a fi judecat în lipsă, potrivit art.364 alin.4 cod procedură penală,
– nu a participat la judecarea cauzei prin videoconferinţă, potrivit art.364 alin.1 teza a III-a cod procedură penală.

În consecinţă, Curtea constată că este incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art.281 alin.1 lit. e) cod procedură penală: „(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: … e) prezenţa suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii”. (Curtea de Apel Constanța, Decizia penală nr. 292 din 1 martie 2018, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > >