Nerestituirea sumei de bani ce a fost virată din eroare în contul bancar

Fapta avocatului de a-şi însuşi prin efectuarea unui transfer bancar în conturile personale, pe nedrept, o sumă de bani transferată din eroare de către o societate în contul cabinetului de avocatură al făptuitorului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „însuşire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor”, în modalitatea însuşirii pe nedrept a unui bun mobil ajuns din eroare în posesia făptuitorului.

”În cursul anului 2009, partea civilă a apelat la serviciile juridice ale Cabinetului de Avocat VIG pentru efectuarea unui audit juridic. Contravaloarea acestor servicii de 2.271,00 Eur a fost achitat, conform scriptelor de la dosar la data de 6 ianuarie 2009, ulterior acestei date nemaiexistând vreo colaborare sau vreun raport juridic între părți.

La data de 19 iulie 2013 a fost emisă, de către partea civilă factura nr.xx către filiala societății din Slovacia însă, din eroare, plata acestei facturi și virarea sumei de 34.130,27 Eur a avut loc în contul deschis la UniCredit Țiriac Bank Sa București pe numele Cabinetului de Avocat VIG  al cărui împuternicit este inculpatul.

Analiza actelor depuse de către partea civilă arată că plata s-a făcut din eroare în alt cont decât cel al beneficiarului facturii care era B spd.sr.o Slovacia.

Citeste mai mult  Incheierea definitiva pronuntata de judecatorul de camera preliminara prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale - cauza de incetare a procesului penal?

Deosebit de elocvente în susținerea acestei afirmații sunt conținutul facturii nr. x/19 iulie 2013 privind plată materie primă pentru fabricarea de spumă din polistiren expandat, extrasul de cont emis de UniCredit Bank Hungary ce atestă că suma aferentă acelei facturi – 34.130,27 Eur a fost virată în contul Cabinetului Avocatului V I.G. și adeverința de transfer valutar.

Deși partea civilă a sesizat eroarea și a încunoștințat unitatea bancară, tranzacția nu a mai putut fi anulată.

Unitatea bancară din România l-a încunoștințat pe inculpat despre acest incident, fapt ce l-a determinat pe acesta că la data de 30 iulie 2013 să deschidă un nou cont bancar pe numele Cabinetului de Avocat în condițiile în care vechiul cont bancar era închis la data de 26 iulie 2013 și să dispună transferul sumei totale de 33.800 Eur la datele de 31 iulie și 19 august 2013 în conturile personale deținute la Garanti Bank și Raiffeisen Bank.

Partea civilă a încercat soluționarea amiabilă a acestui litigiu, lucru care însă nu s-a realizat datorită poziției inculpatului.

Citeste mai mult  Plângere contravenţională. Conflict de competenţă prin raportare la locul constatării faptei în cazul producerii unui accident rutier

În drept, fapta inculpatului care ajungând în posesia sumei de 34.130,20 E ce din eroare a fost virată la data de 26 iulie 2013, de persoana vătămată KFT Ungaria în contul deschis la Unicredit Țiriac Bank SA București pe numele Cabinetului de Avocat VI-G, al cărei titular este inculpatul, nu a restituit-o până în prezent, însușindu-o pe nedrept, prin aceasta cauzându-se un prejudiciu persoanei vătămate, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor prev. de art. 216 alin.2 VCP [art. 243 alin. 2 NCP].

Fapta a fost săvârșită cu vinovăție prevăzută de lege-respectiv intenție directă-inculpatul având reprezentarea clară a faptului că nu era beneficiarul real al acestei sume și cu toate acestea și-a însușit și apoi a dispus pe nedrept de acesta.

Legiuitorul a prevăzut în alin.2 al art. 216 VCP varianta bunului ajuns din eroare în posesia făptuitorului, vizându-se situația de remitere a unui bun din cauza unei confuzii așa cum este cazul și în prezenta cauză.

Infracțiunea, contrar celor susținute de apărătorul ales al inculpatului, subzistă deoarece inculpatul a avut reprezentarea clară a faptului că nemaiavând, din cursul anului 2009, niciun fel de raport juridic cu partea civilă, aceasta nu avea niciun motiv să-i vireze în cont vreo sumă de bani. Că lucrurile stau de o atare manieră rezidă și din faptul că la momentul virării sumei de bani inculpatul nici măcar nu mai avea cont deschis la Unicredit Țiriac Bank, deschizând un astfel de cont doar după ce a fost încunoștințat, că din eroare, i-a fost virată o sumă de bani.

Citeste mai mult  CCR. Excepție de neconstituționalitate a art. 341 alin. (9) CPP, admisă

Atitudinea ilicită a inculpatului reiese și din faptul că acesta și-a transferat apoi, în tranșe, sume de bani în conturile personale deschise la alte bănci, făcând practic imposibilă recuperarea sumei însușite pe nedrept.

Sigur că activitatea inculpatului se poate circumscrie sau își găsește ecou și în legislația civilă – plata nedatorată, însă acest lucru nu îl exonerează de răspundere penală, în contextul în care sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prev de art 216 alin 2 VCP” (Curtea de Apel Cluj, Sentința penală nr. 327/2015, www.rolii.ro;definitivă prin decizia ICCJ nr. 55/2016)

Cuvinte cheie: >