Group 1

Nesoluţionarea excepţiei autorităţii de lucru judecat printr-o încheiere interlocutorie

21 august 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Soluţionarea unei excepţii procesuale se realizează printr-o încheiere interlocutorie. Este posibil ca soluţionarea unei excepţii procesuale se se realizaze nu doar printr-o încheiere interlocutorie, ci şi prin hotărârea finală (sentinţă sau decizie) prin care se decide asupra fondului cauzei. În sprijinul acestei concluzii pot fi evocate dispoziţiile art. 248 alin. 4 C. proc. civ. care prevăd că, „excepţiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este necesar să se administraze aceleaşi dovezi ca şi pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz pentru soluţionarea fondului”.

În măsura în care sunt îndeplinite condiţiile acestui text de lege, instanţa poate pune în vedere părţilor să pună concluzii atât asupra excepţiilor procesuale, cât şi asupra fondului cauzei şi, reţinând cauza în pronunţare, să procedeze la soluţionarea acestora prin chiar hotărârea finală.

Având în vedere că dispoziţiile art. 248 alin. 4 C. proc. civ. sunt aplicabile şi excepţiei autorităţii de lucru judecat, rezultă că şi această excepţie poate fi soluţionată prin chiar hotărârea prin care se soluţionează fondul cauzei.” (ICCJ, Secţia a II-a civilă, Decizia nr. 1337 din 28 septembrie 2017, www.scj.ro)

Cuvinte cheie: > >