Noi clarificări importante SAF-T și alte implicații ale listei mărite a marilor contribuabili

***Autor: Georgiana Iancu, Partener, Liderul Departamentului de taxe indirecte, EY România***

Odată cu publicarea de ieri a Ordinului ANAF 1783 „privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal”, au fost definitivate datele de raportare a Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T) – Declarația 406, pentru toate categoriile de contribuabili. Noutatea absolută: nou-intrații pe lista marilor contribuabili vor trebui să depună prima Declarație 406 până la 31 ianuarie 2023.

Ordinul stabilește că cele 1801 de companii nou-incluse pe lista marilor contribuabili, publicată de ANAF la finalul săptămânii trecute (ce reunește 3.364 de companii, cu 424 mai multe decât în lista precedentă), vor avea obligația de raportare a Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T) începând cu data de 1 iulie 2022. Acestea vor beneficia și ele de perioada de grație, astfel încât prima depunere a Declarației 406 va trebui făcută până la 31 ianuarie 2023.

Companiile care au fost menținute de ANAF pe noua listă (cca 1.576) vor avea obligația de raportare conform calendarului anunțat anterior, adică începând cu 1 ianuarie 2022, ele urmând, de asemenea, să beneficieze de perioada de grație, ceea ce înseamnă că, de fapt, prima lor raportare va trebui să fie depusă până 31 iulie 2022.

Între marii contribuabili aflați pe noua listă nu se mai regăsesc contribuabilii eligibili pentru care s-a deschis procedura insolvenței prin sentință definitivă, cei declarați insolvabili sau inactivii.

Citeste mai mult  Depunerea declarației în vederea stabilirii CASS, obligatorie pentru anumite categorii de persoane fizice

Georgiana Iancu, EY RomaniaConform Ordinului, perioada de grație este de: șase luni pentru prima raportare, respectiv cinci luni pentru a doua raportare, patru luni pentru a treia raportare, trei luni pentru a patra raportare, două luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T. În cazul contribuabililor care au obligația depunerii trimestriale a Declarației 406, termenul de grație este de trei luni pentru prima raportare (așadar până la 31.12.2022).

Companiile încadrate în categoria marilor contribuabili la finele lui decembrie 2021, dar care nu se mai regăsesc pe noua listă – 1369 de agenți economici, ar urma să depună declarația conform calendarului stabilit pentru categoria de contribuabili în care vor fi încadrați – 1 ianuarie 2023 pentru contribuabilii mijlocii sau 1 ianuarie 2025 pentru contribuabilii mici.

Ordinul aduce clarificări și pentru termenele de declarare pe care le vor avea acei contribuabili care, din varii motive, ies în viitor din categoria din care au fost încadrați sau, dimpotrivă, sunt nou-înregistrați/încadrați – în cazul în care fac o investiție de peste zece milioane de euro (criteriul investițional), de pildă.

Experiența, susținută și de rezultatele studiilor SAF-T Index realizate periodic, ne spune că cel mai optimist interval de analizare și identificare exactă a informațiilor cerute de noua declarație este situat între 10 și 14 săptămâni, și asta în condițiile în care companiile nu mai trebuie să realizeze modificări și calibrări în sistemele ERP. De asemenea, din implementările de SAF-T demarate, putem spune că cele mai importante dificultăți în implementarea noii declarații vin din neînțelegerea de către companii a cerințelor de raportare și a modalităților în care trebuie realizate, precum și din identificarea sursei datelor cerute de ANAF. De aceea, recomandăm companiilor nominalizate pe lista marilor contribuabili să înceapă demersurile necesare pentru a demara cu succes implementarea noii Declarații.

Citeste mai mult  Intrarea în vigoare a Legii falimentului personal, amânată până în august 2017

Noua încadrare are impact și asupra unor obligații de conformare și raportare fiscală:

Dosarul de prețuri de transfer. Marii contribuabili au obligația pregătirii anuale a dosarului de prețuri de transfer (până la data depunerii declarațiilor fiscale anuale de impozit pe profit), dacă efectuează tranzacții cu persoane afiliate ce depășesc oricare dintre pragurile – 200.000 EUR în cazul dobânzilor; 250.000 EUR în cazul serviciilor; și/sau 350.000 EUR în cazul tranzacțiilor cu bunuri tangibile și/sau intangibile.

Și ar fi de preferat ca nou-intrații în „clubul” marilor contribuabili să demareze de pe acum pregătirea lui, pentru că este un document ce poate fi solicitat de ANAF în cadrul unei inspecții fiscale sau în afara unei astfel de inspecții, iar termenul de prezentare este unul foarte scurt, de doar zece zile. Mai mult, amenzile pentru nepregătirea sau neprezentarea dosarului de prețuri de transfer de către marii contribuabili pot ajunge și până la 27.000 lei. Nou-veniții trebuie să aibă în vedere și potențialele ajustări de prețuri de transfer ce pot fi efectuate de ANAF, cu un impact deloc de neglijat.

Contestații și controale fiscale. Contestațiile pe care le vor depune marii contribuabili vor urma să fie soluționate fie de serviciul de soluționare a contestațiilor din cadrul DGAMC, fie de către Direcția Generala de Soluționare a Contestațiilor, în funcție de suma contestată, în principal (mai mică sau mai mare de 3 milioane lei). Această situație de drept se va menține până la preluarea de către Ministerul Finanțelor Publice a activității de soluționare – 31 martie 2022 (art. 272 Cod procedură fiscală).

Citeste mai mult  Decrete semnate de Președintele României - 2 noiembrie 2015

În ceea ce privește controalele derulate la marii contribuabili, aceștia trebuie să știe că vor beneficia de un preaviz mai mare de 30 de zile, față de 15 zile anterior, dar și că vor trebui să se pregătească pentru inspecții fiscale mai lungi, de 180 de zile, comparativ cu 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii sau cu termenul de 45 de zile pentru restul contribuabililor. În cazul lor, proiectul raportului de inspecție fiscală se va comunica cu cinci zile lucrătoare înainte de discuția finală (față de trei zile până acum), iar punctul de vedere față de proiectul de raport de inspecție se va depune în 7 zile lucrătoare de la discuția finală (în loc de cinci, cum se aplică celorlalți categorii de contribuabili).

În concluzie, atragem atenția tuturor contribuabililor cu privire la importanța pregătirii din timp a Declarației 406 (SAF-T). Reamintim că o implementare și o raportare corectă a informațiilor contabile și fiscale prin SAF-T vor ajuta atât contribuabilii, cât și ANAF să își îndeplinească dezideratul de reducere a perioadei de inspecție fiscală și de simplificare a raportărilor fiscale.

Cuvinte cheie: > > > >