Noi măsuri în materie fiscală

23 aprilie 2020 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu nr. 319 din 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, act normativ care aduce o serie de modificări în materie fiscală, dintre care menționăm:

 • prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției
  fiscale.
 • pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală;
 • prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență;
 • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni;
 • termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgăpână la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
Citeste mai mult  Când nu se suspendă plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului?

De asemenea, actul normativ mai stabilește următoarele:

 • contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.
 • începând cu data de 16 aprilie 2020, se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale; extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.
 • pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019,respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele de depunere se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv;
 • începând cu data de 16 aprilie 2020 și până la împlinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data încetării stării de urgență este permisă denaturarea alcoolului etilic și în antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice.

Cuvinte cheie: > > > >