Noi norme pentru protecția copiilor în cadrul procedurilor transfrontaliere

2 iulie 2016 Noutati legislative UE

Comisia Europeană a propus joi 30 iunie 2016, o serie de îmbunătățiri cu privire la normele UE, care îi protejează pe copii în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorității părintești având ca obiect încredințarea copiilor, drepturile de vizită sau răpirea copiilor, anunță instituția într-un comunicat.

Unul dintre principalele obiective ale normelor este de a permite accelerarea procedurilor în ansamblul lor, întrucât este fundamental să se acționeze cât mai rapid pentru a proteja interesul superior al copilului în astfel de litigii transfrontaliere în materia autorității părintești.

Se propun astfel următoarele modificări:

  • Termenele aplicabile diferitelor etape ale procedurii de înapoiere a copilului vor fi limitate la o perioadă cumulată de maximum 18 săptămâni (cel mult șase săptămâni pentru prelucrarea cererii de către autoritatea centrală de primire, șase săptămâni pentru instanța de prim grad de jurisdicție și șase săptămâni pentru instanța de apel).
  • Hotărârea de înapoiere a unui copil va putea fi contestată o singură dată, iar judecătorul va trebui să decidă dacă o hotărâre prin care se dispune înapoierea copilului ar trebui să fie pusă în aplicare pe durata soluționării apelului.
  • Oricărui copil care este capabil să își exprime părerea i se garantează posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, în cadrul tuturor procedurilor legate de cazul său. Această garanție vizează în primul rând procedurile privind încredințarea copiilor și dreptul de vizită, precum și procedurile privind înapoierea copiilor, în situația în care au fost răpiți de către unul dintre părinți.
  • Se elimină procedura intermediară care trebuie parcursă pentru executarea unei hotărâri judecătorești într-un alt stat membru (exequatur). În cazul în care hotărârea nu este executată în termen de șase săptămâni, instanța îi comunică autorității centrale solicitante din statul membru de origine sau direct solicitantului motivele care au stat la baza neexecutării hotărârii în termenul necesar. În plus, pentru a accelera executarea unei hotărâri, instanța care a pronunțat hotărârea va putea să o declare executorie cu titlu provizoriu.
Citeste mai mult  CCR. Modificări aduse Legii privind organizarea şi funcţionarea CSM, neconstituționale

Propunerea adoptată de Comisie va fi trimisă Consiliului UE. Potrivit articolului 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, decizia Consiliului se adoptă în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială pentru cooperarea judiciară în materie de dreptul familiei. Parlamentul European va fi consultat cu privire la această propunere.

Cuvinte cheie: > > >