Noi norme privind concediul de paternitate

13 iunie 2019 UE

Consiliul UE a adoptat joi, 13 iunie 2019, o directivă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, care vizează creșterea participării femeilor pe piața muncii și instituirea concediilor din motive familiale și a unor formule de lucru flexibile.

Principalele elemente ale directivei:

  • concediul de paternitate – tatăl sau cel de al doilea părinte va putea beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare, în jurul datei nașterii unui copil, plătit la nivelul indemnizației actuale stabilite la nivelul UE pentru concediul de maternitate (în conformitate cu articolul 11 din Directiva 92/85/CEE a Consiliului). Dreptul la concediul de paternitate nu va fi condiționat de un criteriu al vechimii în muncă. Cu toate acestea, remunerarea concediului de paternitate poate fi supusă unei condiții de vechime de șase luni. Statele membre cu sisteme mai generoase de concedii pentru creșterea copilului își vor putea menține formulele naționale actuale
  • concediul pentru creșterea copilului – dreptul individual la 4 luni de concediu pentru creșterea copilului, dintre care 2 luni netransferabile între părinți, care sunt plătite. Nivelul remunerației și limita de vârstă a copilului vor fi stabilite de statele membre
  • concediul de îngrijitor – un nou concept la nivelul UE pentru lucrătorii care au rolul de îngrijitori ai rudelor care necesită îngrijire sau sprijin din cauza unor probleme medicale grave. Îngrijitorii vor putea să beneficieze de un concediu de 5 zile lucrătoare pe an. Statele membre pot folosi o altă perioadă de referință, pot aloca concediul de la caz la caz și pot introduce condiții suplimentare pentru exercitarea acestui drept
  • formulele de lucru flexibile – dreptul părinților de a solicita acest regim a fost extins pentru a include și îngrijitorii care lucrează.
Citeste mai mult  CJUE. Dreptul la informare în cadrul unei acțiuni privind o atingere adusă unui drept de proprietate intelectuală. Secret bancar

Textul directivei urmează a fi publicat în Jurnalul Oficial al UE. Acesta va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Statele membre vor avea apoi la dispoziție trei ani pentru a adopta actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma directivei.

Cuvinte cheie: >