Noi norme privind protecția avertizorilor

8 octombrie 2019 UE

Luni, 7 octombrie 2019, Consiliul UE a adoptat în mod formal noi norme privind protecția avertizorilor. Noile norme vor impune crearea unor canale sigure de raportare atât în interiorul unei organizații – private sau publice – cât și de către autoritățile publice. De asemenea, noile norme vor oferi un nivel ridicat de protecție a avertizorilor împotriva represaliilor și vor impune autorităților naționale să informeze în mod corespunzător cetățenii și să formeze funcționarii publici cu privire la modul de tratare a avertizărilor.

Actul legislativ va fi acum semnat în mod formal și publicat în Jurnalul Oficial. Statele membre vor avea doi ani la dispoziție pentru a transpune noile norme în dreptul lor național.

Printre principalele elemente ale compromisului se numără:

  • Crearea unor canale de raportare în cadrul întreprinderilor/administrațiilor: există obligația de a institui canale de raportare eficace și eficiente în întreprinderile cu peste 50 de angajați sau în localitățile cu peste 10 000 de locuitori. Aceasta va contribui la dezvoltarea unei culturi corporative sănătoase;
  • Ierarhia canalelor de raportare: avertizorii sunt încurajați să utilizeze mai întâi canalele interne din propria organizație, înainte de a face apel la canelele externe pe care autoritățile au obligația de a le institui. Cu toate acestea, avertizorii vor continua să beneficieze de protecție chiar dacă decid să facă apel mai întâi la canalele externe;
  • Un număr ridicat de profiluri sunt protejate de noile norme: Persoanele protejate includ persoane cu profiluri diferite, care ar putea obține informații cu privire la încălcări ale normelor într-un context profesional, de exemplu angajații, inclusiv funcționarii publici de la nivel național/local, voluntarii și stagiarii, membrii fără funcții executive, acționarii etc;
  • Un domeniu de aplicare larg: sub incidența noilor norme vor intra sectoare precum achizițiile publice, serviciile financiare, combaterea spălării banilor, sănătatea publică etc. Din motive de securitate juridică, în anexa la această directivă este inclusă o listă a tuturor instrumentelor legislative ale UE acoperite. Statele membre pot include și alte instrumente, care nu figurează pe listă, atunci când pun în aplicare noile norme;
  • Măsuri de sprijin și protecție pentru avertizori: normele introduc garanții pentru protejarea avertizorilor împotriva unor represalii precum suspendarea, retrogradarea sau intimidarea. Cei care oferă ajutor avertizorilor, de pildă colegii și rudele acestora, sunt, de asemenea, protejați. Directiva include și o listă a măsurilor de sprijin care vor fi instituite pentru avertizori;
  • Obligațiile de feedback pentru autorități și întreprinderi: normele instituie obligația de a răspunde raportărilor avertizorilor și de a întreprinde acțiuni subsecvente acestor raportări în termen de 3 luni (cu posibilitatea de prelungire la 6 luni pentru canalele externe, în cazuri justificate în mod corespunzător).

Cuvinte cheie: >