Noi norme vizând pedepsirea infractorilor vinovați de spălare de bani

7 iunie 2018 UE

La 7 iunie 2018, Consiliul UE (la nivel de reprezentanți permanenți) a confirmat acordul la care s-a ajuns între președinția bulgară și Parlament cu privire la noi norme referitoare la utilizarea măsurilor de drept penal pentru combaterea spălării banilor. Noua directivă vizează perturbarea și blocarea accesului infractorilor la resurse financiare, inclusiv la cele utilizate pentru activități de terorism.

Obiectivele principale ale noilor norme sunt:

  • de a stabili norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea de bani;
  • de a înlătura obstacolele din calea cooperării judiciare și polițienești transfrontaliere, prin introducerea de dispoziții comune care urmăresc perfecționarea investigațiilor al căror obiect îl constituie infracțiunile legate de spălarea de bani;
  • de a armoniza normele UE cu obligațiile internaționale, în special cu cele care decurg din Convenția Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor infracțiunii și finanțarea terorismului (Convenția de la Varșovia) și din recomandările relevante ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

Textul final de compromis convenit între instituții stabilește că:

  • activitățile de spălare de bani vor putea fi sancționate cu o pedeapsă maximă cu închisoarea de cel puțin 4 ani
    judecătorii pot impune sancțiuni și măsuri în plus față de pedeapsa cu închisoarea (de exemplu, interzicerea temporară sau permanentă a accesului la finanțare publică, amenzi etc.)
  • se vor aplica circumstanțe agravante cazurilor legate de organizații criminale sau infracțiunilor săvârșite în cursul exercitării anumitor activități profesionale. De asemenea, statele membre pot defini astfel de circumstanțe agravante pe baza valorii bunurilor sau banilor care fac obiectul spălării de bani sau pe baza naturii infracțiunii (de exemplu, corupție, exploatare sexuală, trafic de droguri etc.)
  • entitățile juridice vor fi, de asemenea, trase la răspundere pentru anumite activități de spălare de bani și se pot confrunta cu o serie de sancțiuni (de exemplu, excluderea de la ajutorul public, plasarea sub supraveghere judiciară, lichidarea judiciară etc.)
Citeste mai mult  Comisia Europeană reia plățile pentru România în cadrul programelor "Competitivitate Economică" și "Mediu"

Compromisul include totodată norme mai clare pentru a defini care stat membru are jurisdicție și norme privind cooperarea dintre statele membre vizate de cazurile transfrontaliere, precum și privind necesitatea de a implica Eurojustul.

În continuare, textul va fi revizuit de către experții juriști-lingviști înainte de a fi adoptat oficial de către Consiliu și Parlament. Statele membre vor avea apoi un termen-limită de 24 de luni pentru a transpune noile dispoziții în legislația națională.

Cuvinte cheie: >