Noi prevederi în Statutul profesiei de avocat

28 august 2015 Noutati legislative

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din data de 27 august 2015 a fost publicată Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 13/2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat.

Potrivit completărilor aduse, este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi din cele prevăzute la art. 3 din Lege să colaboreze în orice mod cu persoane fizice sau juridice care îndeplinesc acte ori desfăşoară fără drept activităţi specifice profesiei de avocat. Încălcarea  acestei prevederi constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu excluderea din profesie.

O altă completare vizează faptul că nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor.

De asemenea, statutul a fost completat cu dispoziția în sensul că preşedintele de onoare al U.N.B.R. care nu este membru al organelor de conducere ale profesiei constituite la nivelul U.N.B.R. poate participa, fără drept de vot, la lucrările acestor organe.

Cuvinte cheie: >