Noi reglementări privind aplicarea Statutului polițistului

3 septembrie 2015 Noutati legislative

Normele de aplicare ale prevederilor Legii privind statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară au fost aprobate de Guvern în ședința din 2 septembrie 2015. Noile norme de aplicare au în vedere schimbările aduse prin Legea nr. 81/2015, prin care au fost modificate și completate reglementările referitoare la acordarea recompenselor polițiștilor, procedura cercetării prealabile, stabilirea și aplicarea sancțiunilor disciplinare, activitatea Consiliului de disciplină.

Astfel, în ceea ce privește acordarea recompenselor, Hotărârea aprobată stabilește că acestea se acordă cu obiectivitate, în mod echitabil și principial, în scopul recunoașterii publice a meritelor polițistului care se evidențiază în mod deosebit în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și a misiunilor, precum și pentru motivarea personalului în vederea obținerii unor rezultate mai bune în activitatea profesională.

Totodată, prin actul normativ se instituie unele reguli privind parcurgerea procedurii disciplinare faţă de poliţiştii care au săvârşit fapte ce pot constitui abateri disciplinare. Astfel, se reglementează răspunderea disciplinară, respectiv: cadrul procedurii disciplinare, citarea polițistului cercetat, exercitarea drepturilor poliţistului cercetat, suspendarea şi încetarea suspendării procedurii disciplinare, desemnarea unor persoane în cadrul procedurii disciplinare (criterii de desemnare, cazuri de abţinere şi recuzare a polițiilor implicaţi în procedura disciplinară), termene procedurale;

Citeste mai mult  Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 30 iunie 2015

Totodată, printr-o altă Hotărâre, Guvernul a modificat și completat Hotărârea nr.1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști. Hotărârea de Guvern stabilește un nou model al legitimației de serviciu pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la Direcția Națională Anticorupție. Legitimația de serviciu va conține numele și prenumele titularului, prenumele tatălui acestuia, gradul profesional și fotografia acestuia. De asemenea, va conține precizarea “POLIȚIA JUDICIARĂ-Direcția Națională Anticorupție”, precum și data emiterii și data până la care este valabilă.

Cuvinte cheie: >