Noi reglementări privind legitimarea persoanelor și conducerea la sediul poliției – proiect

2 noiembrie 2017 Noutati legislative

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică un proiect de lege care modifică şi completează unele acte normative din domeniul ordinii şi siguranței publice, printre care și Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției Române.

Cele mai frecvente proceduri care privesc direct interacțiunea cu cetățenii – legitimarea, încătușarea, conducerea la sediul poliției – se introduc în Legea privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pentru a fi cunoscute de toți cetățenii și pentru a elimina arbitrariul, subiectivismul și comportamentul abuziv. Cetățeanul va cunoaște care îi sunt drepturile, căror obligații trebuie să se conformeze, precum și care sunt limitele de acțiune ale polițistului, se precizează într-un comunicat al MAI.

Legitimarea și stabilirea identității

Legea în vigoare stabilește că polițistul are dreptul să legitimeze şi să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală.

Proiectul de lege enumeră modalitățile în care polițistul poate acționa:
– verificarea unui act de identitate, a unui act prevăzut cu fotografie;
– ascultarea declarațiilor persoanei;
– verificarea, pe loc, în bazele electronice de date la care are acces polițistul;
– fotografierea, procesarea amprentelor, semnalmentelor și semnelor particulare ale persoanei, măsuri realizate la sediul poliției;
– publicarea unei fotografii, înregistrări, schițe sau descrieri a persoanei, dacă există o convingere rezonabilă că această măsură va ajuta la stabilirea identității persoanei.

Citeste mai mult  Doar universităţile pot retrage titlurile de doctor

Textul de lege va permite ca ultimele două activităţi să se poată realiza chiar fără consimţământul persoanei, câtă vreme acestea se circumscriu scopului identificării persoanei. De asemenea, publicitatea unor date ale persoanei va fi circumscrisă exclusiv scopului identificării persoanei, cu respectarea prezumției de nevinovăție, se precizează în expunerea de motive.

Conducerea la sediul poliției

Potrivit proiectului de lege, conducerea persoanei la sediul poliţiei este justificată dacă:
– există suspiciunea că persoana vizată pregătește sau că a comis o faptă ilegală; această suspiciune poate fi generată de elemente precum: locul în care se află, momentul (se găseşte la locul sau în apropierea locului unei infracţiuni,
la scurt timp după săvârşirea acesteia), comportamentul acesteia, bunurile pe care le are asupra sa;
– prin acţiunile sale, periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, ordinea publică sau alte valori sociale;
– este autorul unei infracţiuni flagrante;
– face obiectul dării în urmărire sau al unui mandat de executare;
– a evadat din starea legală de reținere sau deţinere, ori a fugit dintr-un centru educativ, centru de detenție sau din unitatea în care executa măsura internării medicale;
– persoana vizată nu respectă măsura luării în custodie publică, stabilită şi aplicată potrivit O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România.

Citeste mai mult  Avocat Dr. Daniel MOREANU: Cazierul judiciar și actele de stare civilă vor putea fi obținute și de către avocați

De asemenea, conducerea la sediul poliţiei este justificată, ca decizie de protecţie a persoanei, atunci când luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Întrucât conducerea la sediul poliţiei afectează libertatea individuală, se instituie obligaţia poliţistului de a raporta despre aplicarea acestei măsuri.

Persoana condusă la sediul poliției are următoarele drepturi:

  • de a fi informată cu privire la motivele conducerii (înainte de iniţierea măsurii) și la drepturile ce-i revin (la ajungerea la sediul poliţiei);
  • de a fi asistată de un avocat, potrivit legii, precum și de a nu da nici o declarație fără prezența acestuia, cu excepția comunicării datelor de identificare, ori a unor informații necesare înlăturării unei stări de pericol iminent la adresa vieții, sănătății sau integrității corporale a unei persoane;
  • de a solicita informarea unui membru de familie sau a altei persoane desemnate de aceasta cu privire la măsura luată;
  • de a solicita informarea reprezentanților diplomatici ai statului de proveniență, în cazul cetățenilor străini;
  • de a fi consultat de un medic, la alegere, pe cheltuiala sa;
  • de a comunica prin interpret sau prin intermediul unei persoane cu aptitudini de comunicare, în situația în care nu vorbește sau nu înțelege limba română ori nu se poate exprima.
Citeste mai mult  Guvernul va emite ordonanțe pe durata vacanței parlamentare

În cazul minorului sau al persoanei lipsite de capacitate de exercițiu, polițistul va avea obligația:

  • de a informa, cu privire la măsura luată, reprezentantul legal al acesteia sau autoritatea tutelară, dacă reprezentantul legal nu poate fi contactat sau nu se prezintă;
  • de nu lua declarații de la aceasta sau de a nu îi solicita semnarea unor înscrisuri, în lipsa persoanelor care-l reprezintă, cu excepția comunicării datelor de identificare.

Dacă persoana condusă la sediul poliției prezintă simptome vizibile care necesită asistență medicală de urgență, în cel mai scurt timp, polițistul solicită serviciilor specializate acordarea acestei asistențe.

Verificarea situației persoanei conduse la sediul poliției şi luarea măsurilor legale se realizează în cel mult 24 de ore, ca măsură administrativă. Odată realizată identificarea persoanei, polițistul are obligația de a permite acesteia să părăsească sediul poliției; la împlinirea termenului de 24 de ore, persoana are dreptul să părăsească sediul poliției, chiar dacă identitatea sa nu a putut fi stabilită. Excepție vor face situațiile în care se dispune reținerea ori arestarea preventivă sau în care persoana face obiectul unei măsuri legale care justifică reținerea sa (când devin incidente normele de procedură penală).

Cuvinte cheie: >