Group 1

Noutăți privind schimbul de date transfrontalier referitor la încălcări ale normelor de circulație

3 septembrie 2015 Noutati legislative

Un proiect de Lege care modifică și completează Legea nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitatea schimbului transfrontalier de informații referitoare la încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și pentru facilitatea executării sancțiunilor aplicate acestor încălcări a fost aprobat de Guvern în ședința din 2 septembrie 2015. Actul normativ transpune în legislația națională Directiva Europeană revizuită în acest domeniu.

Legea nr. 5/2014 are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii între autorităţile competente din România şi cele din celelalte state membre sau din statele participante, privind încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, atunci când încălcarea a fost săvârşită cu un vehicul înmatriculat într-un stat membru sau stat participant, altul decât statul în care a fost săvârşită fapta, precum şi facilitarea executării de către autorităţile române a sancţiunilor aplicate pentru încălcări săvârşite pe teritoriul României cu vehicule înmatriculate în alte state membre şi în statele participante.

Potrivit proiectului de lege, prin excepţie de la regula potrivit căreia în toate situaţiile se declanșează procedura de informare, după obţinerea datelor necesare, autoritățile române nu declanșează procedurile de informare a autorităților omoloage din statele membre UE și Spațiului Economic European cu privire la încălcări ale normelor de circulație în următoarele situații:

Citeste mai mult  Efectele contractului de fiducie asupra operaţiunilor cu valori mobiliare pe piaţa de capital şi asupra activităţii emitenţilor

– În cazul în care, în urma uneia sau mai multor informări anterioare adresate aceleiași persoane, nu a fost primit răspuns;
– În situația în care datele furnizate de sistemul de evidență sunt incomplete și nu au permis la o solicitare anterioară contactarea proprietarului/utilizatorului vehiculului;

În aceste situații, datele obținute cu privire la proprietarii sau deținătorii vehiculelor cu care au fost săvârșite încălcările se șterg.

Procedura propusă este reglementată ca atare în textul Directivei (UE) 2015/413 şi reprezintă o modalitate de evitare a suportării unor costuri nejustificate prin continuarea procedurilor de informare în situaţia în care subiectul nu răspunde autorităţii solicitante.

Cuvinte cheie: >