Noi reguli privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

3 noiembrie 2016 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 874 din 1 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar prevederile sale se aplicâ din 4 noiembrie 2016.

Potrivit actului normativ, la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizaţiile de construire se emit în regim de urgenţă în termen de până la 15 zile.

Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările care presupun schimbarea de destinaţie, numai în situaţia în care pentru realizarea acesteia nu sunt necesare lucrări de construcţie pentru care legea prevede emiterea autorizaţiei de construire. Prin urmare, se simplifică procesul administrativ pentru schimbarea destinaţiei unui spaţiu, din destinaţia de locuinţă în spaţiu cu altă destinaţie, în ipoteza în care nu sunt efectuate modificări structurale, fără emiterea de autorizaţie de construire, schimbarea urmând a se realiza conform declaraţiei notariale a proprietarului însoţită de certificatul de urbanism care atestă încadrarea în prevederea legală şi de certificatul de atestare fiscală.

Citeste mai mult  Taxa extrajudiciară de timbru eliminată

Se instituie un cadru flexibil pentru derularea procedurilor de investiţii publice, în situaţiile în care sunt perfectate mai multe contracte de execuţie lucrări în cadrul aceluiaşi proiect având aceeaşi autorizaţie de construire /desfiinţare dar execuţia se realizează de către executanţi diferiţi sau în cadrul unor contracte distincte.  Astfel, până la terminarea lucrărilor se pot întocmi procese verbale de recepţie parţială care să ateste stadiul fizic de execuţie, la solicitarea investitorului şi cu participarea obligatorie a reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din fonduri publice. Se pot recepţiona ca fiind terminate lucrări executate în baza unor contracte de execuţie diferite, dar având ca obiect lucrări autorizate prin aceeaşi autorizaţie de construire/desfiinţare.

Se simplifică modalitatea de intabulare a dreptului de proprietate asupra construcţiilor. Astfel, dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unui certificat de atestare a edificării construcţiei, eliberate de autoritatea administraţiei publice locale competentă, care să confirme situaţia juridică actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

Cuvinte cheie: >