Noi reguli privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

4 iulie 2016 Noutati legislative

Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 304 din 20 aprilie şi a intrat în vigoare vineri, 1 iulie.

Principalele modificări:

Durată unică a concediului de creştere pentru creşterea copilului

Potrivit legii, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor privind Codul fiscal, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară. Astfel, persoanele care doresc să beneficieze de concediul de creștere copil nu vor mai putea opta între concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, și concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

Citeste mai mult  Modificarea cadrului legislativ privind emiterea ordinelor de protecție

Eliminarea limitei maxime în ceea ce privește indemnizația lunară acordată în cadrul concediului de creștere a copilului

Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prevede actul normativ. Prin urmare, începând cu 1 iulie, indemnizaţia are un cuantum minim de 1.062,5 lei.

Pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere, nivelul indemnizaţiei acordat este majorat cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Astfel, majorarea este de 1.062,5 lei, reprezentând 85% din salariului minim brut pe ţară garantat în plată.

Stimulent de inserție majorat

Potrivit legii, persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei, adică o sumă de 531,25 lei.

Citeste mai mult  Noi dispoziţii privind ţinerea contabilităţii în partidă simplă

Indemnizaţia de creştere a copilului şi stimulentul de inserţie nu se pot cumula.

Cuvinte cheie: >