Norme moderne în UE privind drepturile de autor

18 septembrie 2016 Noutati legislative UE

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 14 septembrie, un set de propuneri de modernizare a drepturilor de autor, care urmăresc creșterea diversității culturale în Europa și a conținutului disponibil online. Ele introduc, în același timp, norme mai clare pentru toți actorii din mediul online. Propunerile stabilesc și instrumente de sprijinire a inovării în instituțiile de învățământ, de cercetare și de patrimoniu cultural.

Noi obligații pentru platformele de video-sharing

Directiva privind drepturile de autor vizează consolidarea poziției titularilor de drepturi în ceea ce privește negocierea și remunerarea pentru exploatarea online a conținutului lor pe platformele de video-sharing, cum ar fi YouTube sau Dailymotion. Aceste platforme vor avea obligația de a se dota cu mijloace eficiente, cum ar fi tehnologia care detectează automat piesele muzicale sau operele audiovizuale identificate de titularii de drepturi și a căror autorizare sau eliminare este convenită de aceștia cu platformele.

Un nou drept pentru editori

Ziarele, revistele și alte publicații de presă au beneficiat de trecerea de la tipar la serviciile digitale și online, cum ar fi mijloacele de comunicare socială și agregatorii de știri. Acest lucru a atras un public mai larg, dar a influențat, în același timp, veniturile din publicitate și a îngreunat din ce în ce mai mult acordarea licențelor și aplicarea drepturilor asupra acestor publicații. Comisia propune introducerea unui nou drept conex pentru editori, similar cu dreptul care există deja în legislația UE pentru producătorii de film, producătorii de înregistrări sonore (fonograme) și alți actori din industriile creative, cum ar fi radiodifuzorii.

Citeste mai mult  Un nou regim de solvabilitate a asigurătorilor

Noul drept recunoaște rolul important exercitat de editorii de presă în investițiile în conținutul jurnalistic de calitate și în crearea de astfel de conținut, care este esențial pentru accesul cetățenilor la cunoștințe în societăților noastre democratice. Întrucât vor fi recunoscuți juridic pentru prima dată ca titulari de drepturi, aceștia se vor afla într-o poziție mai bună atunci când vor negocia cu serviciile online care utilizează sau oferă acces la conținutul lor și vor avea, de asemenea, o mai mare capacitate de combatere a pirateriei. Această abordare va oferi tuturor actorilor din domeniu un cadru juridic clar în ceea ce privește autorizarea conținutului pentru utilizări digitale și va contribui la dezvoltarea unor modele de afaceri inovatoare, în beneficiul consumatorilor.

Obligația de transparență a editorilor și a producătorilor

De asemenea, proiectul de directivă prevede o obligație de transparență a editorilor și a producătorilor, care trebuie să comunice autorilor sau artiștilor interpreți sau executanți profiturile pe care le realizează cu operele lor. Acesta instituie, de asemenea, un mecanism care permite autorilor și artiștilor interpreți sau executanți să obțină o cotă echitabilă atunci când își negociază remunerația cu producătorii și editorii. Acest lucru ar trebui să conducă la creșterea încrederii între actorii participanți la lanțul valoric digital.

Cuvinte cheie: >