Group 1

Notarea unei interdictii de instrainare in cartea funciara. Efecte asupra cursului prescriptiei extinctive

26 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Sistemul prevăzut de legea română exclude aplicarea principiului contra non valentum agere non currit praescriptio în alte cazuri decât cele reglementate de lege, judecătorului naţional nefiindu-i lăsată libertatea de apreciere a faptelor ce ar putea atrage imposibilitatea de acţiune a persoanei interesate şi, deci implicit, suspendarea cursului prescripţiei extinctive.

Astfel, notarea unei interdicţii de înstrăinare în cartea funciară nu se încadrează în cauzele expres şi limitativ prevăzute de art. 13 şi 14 din Decretul nr. 167/1958 [art. 2532 NCC] privind prescripţia extinctivă, astfel că nu poate fi considerată drept cauză generală de suspendare a cursului prescripţiei extinctive. (ICCJ, Secţia comercială, Decizia nr. 1657 din 11 mai 2010)

Cuvinte cheie: >