Notarii și executorii nu vor mai putea refuza furnizarea de informații către organele fiscale

25 august 2017 Noutati legislative

Notarii publici și executorii judecătorești nu vor mai putea refuza furnizarea de informații către organele fiscale, potrivit unui Proiect de Ordonanță pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, lansat în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

În prezent, alineatul (1) al art. 67 CPF enumeră categoriile profesionale de persoane care pot refuza să furnizeze informații cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor printre aceste categorii fiind notarii publici și executorii judecătoreşti.

Proiectul de act normativ propune reformularea alin. (1) al art. 67 în sensul eliminării notarilor publici și a executorilor judecătorești din enumerarea categoriilor de persoane care au dreptul de a refuza furnizarea de informații către organele fiscale, având în vedere următoarele:

a) Notarii publici și executorii judecătorești dețin informații și documente relevante din punct de vedere fiscal, privind patrimoniul persoanelor fizice, în speță cele referitoare la contracte de vânzare-cumpărare de imobile (din care rezultă alocări de fonduri ale persoanelor fizice care pot constitui elemente importante pentru stabilirea bazei impozabile pentru impozitul pe venit), documente aferente procedurii succesorale notariale (pe baza cărora se pot determina, ca surse de fonduri, venituri neimpozabile ale persoanelor fizice – acestea nu se declară organului fiscal), punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii, recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor și alte documente cu relevanță fiscală. Aceste informații sunt deosebit de importante în desfășurarea de către organele fiscale a activității de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice, prevăzută la Capitolul IV Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central al Titlului VI Controlul fiscal din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Citeste mai mult  Proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 27 mai 2015

b) Conform prevederilor legale care reglementează activitatea notarială, respectiv cele ale Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public [art. 3 alin. (1)], iar actul îndeplinit de notarul public, purtând sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă şi, după caz, forţa executorie prevăzute de lege (art. 7).

c) Conform prevederilor legale care reglementează activitatea executorilor judecătorești, respectiv cele ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, executorii judecătoreşti sunt învestiţi să îndeplinească un serviciu de interes public [art. 2 alin. (1)] iar actul îndeplinit de executorul judecătoresc, în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege [art. 2 alin. (2)].

Prin urmare, Ministerul Finanțelor apreciază că, în cazul notarilor publici și al executorilor judecătorești, interesul public ce caracterizează serviciile îndeplinite de aceste categorii profesionale prevalează asupra eventualelor considerente privind confidențialitatea informațiilor, mai cu seamă în ce privește furnizarea
informațiilor relevante către organele fiscale, se arată în nota de fundamentare.

Cuvinte cheie: > >