Noțiunea de domiciliu în sens procesual. Nelegala citare în fața instanței

6 octombrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Prin ”domiciliu”, in sens procesual, se întelege acela pe care o persoana si l-a stabilit in fapt, in localitatea unde traieste. Instanţa de fond avea indatorirea de a dispune cercetari pentru a verifica dacă paratul avea efectiv domiciliul la adresa indicata de reclamanta. Nelegala citare a paratului in fata instantei de fond reprezintă un motiv de anulare a sentintei si de trimitere a cauzei spre rejudecare primei instante. (Tribunalul Galați, Decizia civilă nr. 196/2014)

Nota: Potrivit NCPC [art. 480 alin. (3) – corespondentul art. 297 CPC]: ”In cazul in care se constata ca, in mod gresit, prima instanta a solutionat procesul fara a intra in judecata fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost legal citata, instanta de apel va anula hotararea atacata si va judeca procesul, evocand fondul. Cu toate acestea, instanta de apel va anula hotararea atacata si va trimite cauza spre rejudecare primei instante sau altei instante egale in grad cu aceasta din aceeasi circumscriptie, in cazul in care partile au solicitat in mod expres luarea acestei masuri prin cererea de apel ori prin intampinare; trimiterea spre rejudecare poate fi dispusa o singura data in cursul procesului. Dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel, precum si necesitatea administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.”

Cuvinte cheie: > >