Noțiunea de ”persoana vătămată” în procesul penal

31 octombrie 2021 Drept Penal Jurisprudenta

Noțiunea de persoană vătămată care are dreptul de a exercita acţiunea civilă în procesul penal nu trebuie raportată strict la subiectul procesual principal prevăzut de art. 79 C.proc.pen. Astfel, această noţiune trebuie interpretată extensiv, putând include şi alte persoane care au suferit un prejudiciu în urma comiterii infracţiunii care face obiectul acţiunii penale, cum ar fi concubinul care avea cu victima (decedată) o relație asemănătoare aceleia dintre soţi (chiar dacă nu are calitate succesorală), afinii (de pilă, socrii), moștenitorii persoanei vătămate ori persoanele care se subrogă legal sau convențional în drepturile acesteia. (Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 633/11 septembrie 2021, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >