Noul cadru legal privind asigurările RCA

16 mai 2017 Noutati legislative

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat marți, 16 mai 2017, Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie. 

Astfel, OUG nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723
din 19 septembrie 2016 va fi abrogată și înlocuită de o lege a asigurărilor RCA.

Potrivit noii legi, contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună si 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului, cu obligatia depunerii placutelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat; procedura suspendării şi a cazurilor de imobilizare se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, A.S.F. şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Citeste mai mult  Se înființează Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, în subordinea președintelui ANAF

Asiguratul are obligația ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public. Neîndeplinirea acestei obligații este asimilată cu încălcarea obligației de asigurare si neindeplinirea obligatiei de a depune placutele de inmatriculare și se sancționează contravențional.

Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.

De asemenea, actul normativ stipulează faptul că utilizarea în reparaţia vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafăcute şi/sau falsificate de către unităţile reparatoare auto constituie infracțiune.

Cuvinte cheie: >