Noul cadru legal privind RCA

21 septembrie 2016 Noutati legislative

Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 723 din 19 septembrie 2016. Ordonanța a intrat în vigoare la data publicării, abrogând Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

Potrivit actului normativ, contractul RCA
se încheie pe o perioadă de o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului.
poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului. În situația producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Procedura suspendării se stabilește prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor și A.S.F..
plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat și asigurătorul RCA.

Citeste mai mult  Legea privind pensiile ocupaționale, în Monitorul Oficial

Se introduce compensarea directă.

Astfel, în baza unei clauze contractuale opționale asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obținerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei achitate de la asigurătorul persoanei vinovate.

În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Compensarea directă poate opera în următoarele situaţii:

– accidentele auto se produc pe teritoriul României;
– vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
– prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
– ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
– prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA.

În ceea ce privește stabilirea despagubirii pe cale amiabilă, ordonanța stabilește că aceasta  se realizează pe baza următoarelor criterii generale de evaluare:

  • despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrității corporale ori a sănătăţii persoanelor se evaluează pe baza punctajului obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală şi prevăzut în reglementările A.S.F.
  • evaluarea despăgubirilor are în vedere un nivel mediu prezumat al suferinței îndurate de persoanele prejudiciate;
  • valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la data producerii accidentului;
  • despăgubirile se pot ajusta în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, pe bază de documente justificative;
  • punctajul pentru suferințele cauzate prin vătămarea integrității corporale ori a sănătății persoanelor include numai prejudiciile legate de durerile fizice; pentru prejudiciile legate de traumele psihice, persoana prejudiciată poate aduce documente în dovedirea acestora.

Cuvinte cheie: >