Noul Regulament privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM

24 mai 2019 Noutati legislative

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în ședința din 21 mai 2019, a aprobat noul Regulament privind
concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.

În ceea ce privește desfăşurarea concursului de admitere la INM, regulamentul prevede înlocuirea testului-grilă de verificare a raționamentului logic cu o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice.

Concret, potrivit noului regulament, examinarea candidaţilor se face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie şi constă în susţinerea următoarelor probe scrise eliminatorii:

– un test-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinut la următoarele discipline:

  • drept civil;
  • drept procesual civil;
  • drept penal;
  • drept procesual penal;

– o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinută la drept civil şi drept procesual civil, respectiv la drept penal şi drept procesual penal. La această probă participă numai candidaţii declaraţi admişi la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice. Proba scrisă de verificare a cunoştintelor juridice constă în elaborarea unor lucrări la disciplinele drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept procesual penal şi se sustine pe parcursul a două zile: prima zi – drept civil şi drept procesual civil, a doua zi- drept penal şi drept procesual penal.

Citeste mai mult  Modificarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Nota obţinută la prima etapă este media aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor juridice şi proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice.

A doua etapă constă în susţinerea unui interviu. La aceasta participă numai candidaţii declaraţi admişi la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obţinute la prima etapă, in limita unui număr egal cu o dată şi jumătate din numărul de locuri de auditori de justiţie, respectiv din numărul de posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor scoase la concurs, în cazul unui număr impar de locuri sau posturi rotunjirea fâcându-se la numărul mai mare. Numărul candidaţilor admişi în etapa a II-a se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii poate fi consultat integral AICI.

Cuvinte cheie: >